Agrometeorološki pregled u proteklih 7 dana

za period: 18.09.2023. – 24.09.2023. godine

  Većim dijelom protekle sedmice preovladavale su stabilnije vremenske prilike, sa rijetkim padavinama i uz natprosječnu toplinu za ovaj dio godine. U dane vikenda uslijedila je promjena, obilnija kiša i osvježenje u vidu nižih temperatura zraka, pri čemu su dnevne vrijednosti mjestimično opale i za više od 10 °C. Najveća količina padavina registrovana je u Sanskom Mostu i iznosila je, zbirno za sedam dana, 153 mm, od čega je više od 130 mm izmjereno u dane vikenda. U Bihaću, Sarajevu, Tuzli i na Ivan-sedlu izmjereno je između 50 i 60 mm, u Livnu 44 mm.
  Srednje dnevne temperature zraka dostizale su visoke, neuobičajene vrijednosti za ovaj period, na većini mjernih mjesta su uglavnom bile iznad 20 °C, maksimalna srednja temperatura registrovana je u Mostaru i iznosila je 25,7 °C. Na ivan-sedlu je također tokom sedmice ova vrijednost dosegla do 20,2 °C. Sa promjenom u dane vikenda temperature su osjetno opale, u Mostaru je ova vrijednost iznosila 19,7 °C, na preostalim mjernim mjestima u mreži FHMZ-a srednje temperature su opale za više od 10 °C, a najveći pad i najjače zahlađenje registrovano je u Bihaću, gdje je maksimalna srednja dnevna temperatura zraka 22.09. iznosila 26,2 °C, a par dana poslije 24.09. opala je do 11,4 °C.
  Maksimalne dnevne temperature zraka posvuda su prelazile 25 °C, kretale su se od maksimalnih 25,6 na Ivan-sedlu do 32,8 °C u Mostaru. Krajem sedmice su opale pod uticajem pogoršanja vremena i samo su na jugu Bosne i Hercegovine bile iznad 20 °C.
  Minimalne temperature nisu oscilirale u tako velikim rasponima. U Livnu i Bugojnu najniže temperature zraka na visini od 2 m registrovane su u periodu stabilnijeg vremena, nakon vedrijih noći sredinom sedmice, na preostalim stanicama pretežno za vikend. Na visini od 2 m, najniža temperatura registrovana je na Ivan-sedlu, iznosila je 8,4 °C, pri tlu je u Livnu izmjereno minimalnih 6,3 °C, 20.09.2023. godine.
  Većim dijelom protekle sedmice preovladavale su povoljne prilike za radove na otvorenom.

Fotografije:
Bihać, jabuka, prvi zreli plodovi, Velira Memić
Zenica, orah, prvi plodovi, Birnas Šabić

26/09/2023

Kontakt osoba: Nedžad Voljevica
Tel: + 387 33 276 714
e-mail: nedzad.voljevica@fhmzbih.gov.ba