Agrometeorološki pregled u proteklih 7 dana

period: 26.04.2021. – 02.05.2021. godine

  Vremenske prilike u proteklom periodu oscilirale su od uobičajenih za ovaj dio godine, početkom sedmice, do natprosječno toplih u dane vikenda. Padavine su registrovane u količinama koje su, sa izuzetkom Livna gdje je izmjereno više od 60 mm, bile u rasponu od 6 mm u Gradačcu do 30 mm u Bihaću, što je ispod višegodišnjeg prosjeka.
  Srednje dnevne temperature zraka osjetno su porasle, minimalne vrijednosti evidentirane su do sredine sedmice i kretale su se u rasponu od 8,1 u Gradačcu do 14,7 °C u Mostaru. U dane vikenda, pod uticajem južine, posvuda su porasle i dostigle od 15,9 na Ivan-sedlu do 20,9 °C u Mostaru.
  Maksimalne temperature rasle su postepeno i krajem sedmice dosegle od 22,0 na Ivan-sedlu do 27,7 °C u Mostaru. Minimalne temperature u meteorološkom zaklonu bile su pozitivne, u rasponu od 1,7 u Livnu do 7,3 °C u Mostaru. Pojava mraza pri tlu, registrovana je samo na meteorološkoj stanici u Livnu, gdje je 26.04. izmjereno -4,4 °C.
  Sa zatopljenjem krajem protekle sedmice, uslijedilo je kretanje vegetacije i intenzivnije provođenje radova na otvorenom.

Fotografije:
- GMS Livno, cvjetanje jabuke, Dinko Mihaljević
- GMS Mostar, cvjetanje bagrema, Viktor Mihić

06/05/2021

Kontakt osoba: Nedžad Voljevica
tel: +387 33 276 705, e-mail: nedzad.voljevica@fhmzbih.gov.ba