Referentna evapotranspiracija (mm)

stanica

16.8.2019.

17.8.2019.

18.8.2019.

19.8.2019.

20.8.2019.

21.8.2019.

Bihać

3.4 3.8 4.4

3.8

3.8 3.2

Bugojno

3.3 3.9 4.5

4.2

4.3 4.1

Sarajevo

3.6 3.8 4.5

4.5

4.6 4.5

Livno

3.6 4.2 4.5

4.1

4.5 4.1

Zenica

3.8 3.7 4.7

4.2

4.4 4

Mostar

3.8 0 4.8

4

4.1 4

Tuzla

0 0 0

3.6

3.7 3.6

Hargreaves metoda

Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.

Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen i testiran za različite geografske i klimatske uslove. Metode proračuna se zasnivaju na zavisnosti evapotranspiracije od pojedinih klimatskih parametara kao što su temperatura, vlažnost vazduha, solarna radijacija, brzina vjetra i isparavanje.

Kombinovana metoda Penman-Monteith-a (Allen et al.,1998) je prihvaćena kao standard za određivanje ETo i označen je kao FAO56-PM. Zbog jednostavnosti upotrebe u operativnoj praksi koristimo Hardgreavesovu jednačinu koja u obračun uzima maksimalne i minimalne temperature i ekstraterestrijalno zračenje. Kako podaci o solarnoj radijaciji (Rs) često nisu dostupni, Hargreaves et al. (1985) predlažu proračun solarne radijacije preko razlike prosječne maksimalne temperature i prosječne minimalne temperature.

U tabeli je dat prikaz dnevnih vrijednosti referentne evapotranspiracije za prethodna tri dana (aktuelne vrijednosti) te prognozirane vrijednosti za tekući dan i dva dana unaprijed. Ažuriranje rezultata proračuna ETo se vrši svakodnevno u jutarnjim satima.