"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index (FWI)", prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, osmotrenih u 14h, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30h.

Ponedjeljak, 09.12.2019.

Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna

Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Bihać 17 47 7 0 87 7 18 4 7 3 Veoma mala
Bugojno 14 54 14 0 86 7 17 5 7 4 Veoma mala
Drvar 11 64 7 0 85 6 17 3 7 2 Veoma mala
Gradačac 13 51 4 0 86 7 17 3 7 2 Veoma mala
Livno 10 83 14 0 82 6 17 3 6 2 Veoma mala
Mostar 11 97 0 0 79 6 17 1 6 0 Veoma mala
Sarajevo 12 59 7 0 85 7 17 3 7 2 Veoma mala
Tuzla 16 46 4 0 87 7 18 3 7 3 Veoma mala