"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index (FWI)", prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, osmotrenih u 14h, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30h.

Ponedjeljak, 15.10.2018.

Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna

Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Bihać 16 69 4 0 85 7 19 3 7 2 Veoma mala
Bugojno 20 44 4 0 87 8 19 4 8 3 Veoma mala
Gradačac 19 45 4 0 87 8 19 4 8 3 Veoma mala
Livno 20 58 4 0 86 7 19 3 8 2 Veoma mala
Mostar 26 40 4 0 89 8 20 5 8 5 Veoma mala
Sanski Most 19 61 7 0 85 7 19 3 7 3 Veoma mala
Sarajevo 21 40 7 0 88 8 19 5 8 5 Veoma mala
Tuzla 22 36 4 0 89 8 20 5 8 4 Veoma mala