"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index (FWI)", prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, osmotrenih u 14h, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30h.

Ponedjeljak, 19.08.2019.

Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna

Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Bihać 33 24 7 0 94 11 24 10 11 11 Umjerena
Bugojno 30 39 4 0 90 10 23 5 10 6 Mala
Gradačac 31 40 4 0 90 10 24 5 10 6 Mala
Livno 31 48 7 0 89 9 24 5 9 6 Mala
Mostar 35 35 7 0 92 11 24 8 11 9 Mala
Sanski Most 33 35 7 0 92 11 24 8 11 8 Mala
Sarajevo 32 32 7 0 92 11 24 8 11 9 Mala
Tuzla 33 28 7 0 93 11 24 9 11 10 Mala