"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index (FWI)", prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, osmotrenih u 14h, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30h.

Utorak, 11.12.2018.

Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna

Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Banja Luka 9 61 4 0 85 6 16 3 6 2 Veoma mala
Bihać 2 93 4 0 80 6 15 1 6 1 Veoma mala
Bileća 7 40 11 0 86 7 16 4 7 4 Veoma mala
Bosanski Novi 1 86 0 0 82 6 15 1 6 1 Veoma mala
Bugojno 3 67 4 0 84 6 15 2 6 1 Veoma mala
Gacko 1 59 11 0 85 6 15 4 6 3 Veoma mala
Gradačac 6 60 4 0 85 6 16 3 6 2 Veoma mala
Livno 4 63 7 0 85 6 15 3 6 2 Veoma mala
Mostar 10 42 4 0 86 7 17 3 7 2 Veoma mala
Mrkonjić Grad 3 73 4 1 76 6 15 1 6 0 Veoma mala
Sanski Most 5 87 0 2 58 5 16 0 5 0 Veoma mala
Sarajevo 0 83 4 2 61 5 15 1 5 0 Veoma mala
Trebinje 9 52 7 0 85 7 16 3 7 2 Veoma mala
Tuzla 5 64 4 0 85 6 16 2 6 2 Veoma mala