"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index (FWI)", prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, osmotrenih u 14h, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30h.

Ponedjeljak, 22.04.2019.

Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna

Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Banja Luka 25 24 4 0 92 11 20 7 11 7 Mala
Bihać 24 47 14 0 88 9 20 7 9 7 Mala
Bijeljina 24 37 4 0 89 10 20 5 10 5 Veoma mala
Bileća 19 53 7 0 86 8 19 4 8 3 Veoma mala
Bosanski Novi 24 24 4 0 92 11 20 7 10 7 Mala
Bugojno 21 38 11 0 89 9 20 6 9 6 Mala
Doboj 24 22 4 0 92 11 20 7 11 8 Mala
Drvar 20 35 7 0 89 9 20 5 9 5 Veoma mala
Gacko 16 50 7 0 86 8 19 4 8 3 Veoma mala
Gradačac 23 31 7 0 90 10 20 6 10 7 Mala
Livno 16 65 18 0 85 7 19 5 7 5 Veoma mala
Mostar 22 45 7 0 88 9 20 4 9 5 Veoma mala
Mrkonjić Grad 22 31 7 0 90 10 20 6 10 7 Mala
Prijedor 24 31 4 0 90 10 20 5 10 6 Mala
Sanski Most 24 21 7 0 92 11 20 9 11 9 Mala
Sarajevo 22 25 7 0 91 10 20 7 10 8 Mala
Sokolac 19 27 18 0 90 10 19 11 9 11 Umjerena
Srebrenica 22 27 11 0 91 10 20 9 10 9 Mala
Trebinje 19 52 25 0 87 8 19 9 8 9 Mala