"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index (FWI)", prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, osmotrenih u 14h, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30h.

Srijeda, 08.04.2020.

Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna

Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Bihać 19 10 11 0 94 10 19 13 10 13 Umjerena
Bugojno 18 29 14 0 90 9 19 8 9 8 Mala
Drvar 19 11 4 0 93 10 19 8 10 9 Mala
Gradačac 19 27 22 0 91 10 19 14 9 13 Umjerena
Livno 17 38 14 0 88 9 19 7 9 7 Mala
Mostar 22 16 14 0 93 11 20 14 11 14 Umjerena
Sanski Most 19 19 11 0 92 10 19 10 10 10 Mala
Sarajevo 17 16 14 0 92 10 19 12 10 11 Umjerena
Tuzla 19 24 7 0 91 10 19 7 10 7 Mala