"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index (FWI)", prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, osmotrenih u 14h, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30h.

Utorak, 29.09.2020.

Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna

Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Bihać 18 54 4 2 74 6 20 1 7 0 Veoma mala
Bugojno 15 60 4 4 60 4 15 0 5 0 Veoma mala
Gradačac 16 59 7 1 81 7 20 2 8 1 Veoma mala
Livno 15 65 11 14 49 3 4 0 3 0 Veoma mala
Mostar 17 91 4 9 31 3 7 0 3 0 Veoma mala
Sanski Most 17 64 4 0 85 7 20 3 8 2 Veoma mala
Sarajevo 15 59 7 3 67 5 17 1 6 0 Veoma mala
Tuzla 16 72 7 2 70 5 20 1 6 0 Veoma mala