"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index - FWI"
"Fire Weather Index (FWI)", prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, osmotrenih u 14h, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30h.

Četvrtak, 17.10.2019.

Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna

Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Banja Luka 21 64 4 0 85 7 19 3 7 2 Veoma mala
Bihać 22 45 4 0 88 8 20 4 8 4 Veoma mala
Bijeljina 23 62 7 0 86 7 20 3 8 3 Veoma mala
Bileća 24 50 7 0 87 8 20 4 8 4 Veoma mala
Bosanski Novi 21 53 0 0 86 8 19 2 8 2 Veoma mala
Bugojno 19 55 0 0 86 7 19 2 8 2 Veoma mala
Doboj 22 61 4 0 86 7 20 3 8 2 Veoma mala
Drvar 22 40 0 0 88 8 20 3 8 3 Veoma mala
Foča 24 55 0 0 86 8 20 3 8 2 Veoma mala
Gacko 22 53 0 0 86 8 20 3 8 2 Veoma mala
Gradačac 21 59 7 0 86 7 19 3 8 3 Veoma mala
Livno 19 68 4 0 85 7 19 3 7 2 Veoma mala
Mostar 26 49 4 0 88 8 20 4 8 4 Veoma mala
Mrkonjić Grad 22 45 4 0 88 8 20 4 8 4 Veoma mala
Prijedor 21 55 0 0 86 8 19 2 8 2 Veoma mala
Sanski Most 21 59 0 0 86 7 19 2 8 2 Veoma mala
Sarajevo 22 47 4 0 87 8 20 4 8 3 Veoma mala
Sokolac 20 42 7 0 88 8 19 5 8 4 Veoma mala
Srebrenica 20 84 7 0 83 7 19 2 7 1 Veoma mala
Trebinje 23 57 11 0 86 8 20 4 8 4 Veoma mala
Tuzla 24 45 4 0 88 8 20 4 8 4 Veoma mala
Višegrad 24 31 4 0 90 9 20 5 9 5 Veoma mala