"Fire Weather Index - FWI"
Fire Weather Index - FWI
Fire Weather Index (FWI), prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, dobijenih iz numeričkog modela WRF-NMM, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24 h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30 h.
Subota, 01.10.2022.
Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna
Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Banja Luka 23 51 25 0 87 8 20 10 8 9 Mala
Bihać 20 59 26 0 86 7 19 9 8 8 Mala
Bijeljina 28 38 26 0 90 9 21 17 9 15 Umjerena
Bileća 20 64 10 0 85 7 19 4 7 3 Veoma mala
Bosanski Novi 22 52 28 0 87 8 20 11 8 10 Mala
Bugojno 20 63 28 0 85 7 19 9 7 8 Mala
Doboj 25 43 23 0 89 8 20 12 8 10 Mala
Drvar 12 95 26 1 76 6 18 3 7 2 Veoma mala
Foča 22 61 24 0 86 7 20 8 8 7 Mala
Gacko 16 90 18 1 80 6 19 3 7 2 Veoma mala
Gradačac 24 40 30 0 89 8 20 17 8 14 Umjerena
Jablanica 21 78 27 3 68 4 16 2 5 1 Veoma mala
Livno 13 74 14 0 84 7 18 4 7 3 Veoma mala
Maglaj 25 44 26 0 89 8 20 13 8 12 Umjerena
Mostar 24 67 14 0 85 7 20 4 8 4 Veoma mala
Mrkonjić Grad 21 61 23 0 86 7 19 7 8 7 Mala
Neum 22 67 15 0 85 7 20 5 8 4 Veoma mala
Prijedor 22 58 25 0 86 7 20 9 8 8 Mala
Sanski Most 23 53 25 0 87 8 20 10 8 9 Mala
Sarajevo 22 59 20 0 86 7 20 7 8 6 Mala
Sokolac 20 60 24 0 86 7 19 7 8 7 Mala
Srebrenica 23 55 22 0 87 8 20 8 8 8 Mala
Trebinje 23 57 8 0 86 8 20 4 8 3 Veoma mala
Tuzla 25 46 26 0 89 8 20 13 8 11 Umjerena
Višegrad 22 56 24 0 87 8 20 9 8 8 Mala
Zavidovići 25 42 27 0 89 8 20 15 8 13 Umjerena
Zenica 23 50 22 0 88 8 20 9 8 8 Mala
Žepče 25 43 27 0 89 8 20 14 8 13 Umjerena