Stanica Bihać Sanski Most Bugojno Gradačac Jajce Livno Mostar Ivan Sedlo Sarajevo Zenica Tuzla
Srednja temperatura zraka 21,5 20,6 18,9 21,2 - 18,1 22,2 - 18,6 - 19,4
Apsolutna max temp. zraka 33,0 31,6 32,8 31,2 - 30,5 35,0 - 33,5 - 31,4
Apsolutna min temp. zraka 11,2 12,2 10,0 13,2 - 7,4 13,3 - 10,7 - 10,6
Apsolutna min temp. zraka na 5cm 10,7 11,6 8,4 11,4 - 5,8 10,8 - 10,7 - 10,4
Padavine 19,2 44,6 91,2 32,1 - 25,2 27,8 - 78,1 - 78,5
Dekadne vrijednosti