Stanica Bihać Sanski Most Bugojno Gradačac Jajce Livno Mostar Ivan Sedlo Sarajevo Zenica Tuzla
Srednja temperatura zraka 6,3 3,3 1,6 5,3 - 2,8 8,4 0,8 1,7 2,0 3,5
Apsolutna max temp. zraka 15,9 10,9 9,0 12,0 - 11,0 14,5 6,9 7,9 10,6 10,5
Apsolutna min temp. zraka -2,0 -3,4 -5,0 -5,6 - -4,8 2,0 -6,4 -6,9 -5,1 -5,6
Apsolutna min temp. zraka na 5cm -3,0 -4,2 -7,4 -8,8 - -7,2 0,5 -7,4 -8,4 -5,0 -7,2
Padavine 28,3 43,9 37,0 20,7 - 39,5 32,0 43,6 37,3 33,9 17,3
Dekadne vrijednosti