JULI/SRPANJ 2020. GODINE - 2. DEKADA
Stanica Bihać Sanski Most Bugojno Gradačac Livno Mostar Ivan Sedlo Sarajevo Tuzla
Srednja temperatura zraka
18,5
18,2
17,2
19,6
17,1
24,0
14,0
17,6
18,5
Apsolutna max temp. zraka
33,1
32,0
33,6
33,2
31,0
37,2
28,9
34,5
33,0
Apsolutna min temp. zraka
7,9
8,0
5,2
12,6
6,5
14,9
5,8
8,8
7,4
Apsolutna min temp. zraka na 5cm
7,4
7,3
3,0
11,4
2,0
12,6
4,8
8,4
5,0
Padavine
27 60 23 56 10 6 39 37 19
Dekadne vrijednosti