Agroklimatološki parametri za 1. dekadu aprila 2019. godine
Stanica Bihać Sanski Most Bugojno Gradačac Jajce Livno Mostar Ivan Sedlo Sarajevo Zenica Tuzla
Srednja temperatura zraka 12,3 11,7 10,1 13,4 - 9,6 14,0 9,6 11,5 12,6 12,7
Apsolutna max temp. zraka 21,3 22,0 22,8 22,4 - 20,3 25,8 20,3 23,3 25,6 22,5
Apsolutna min temp. zraka 2,3 0,8 -2,2 3,1 - -2,2 6,9 -2,2 2,7 0,1 2,1
Apsolutna min temp. zraka na 5cm 0,3 -0,4 -4,1 2,0 - -5,4 5,1 -5,4 1,0 0,9 -0,6
Padavine 32 12 13 14 - 38 103 83 22 21 14
Dekadne vrijednosti