Stanica Bihać Sanski Most Bugojno Gradačac Jajce Livno Mostar Ivan Sedlo Sarajevo Zenica Tuzla
Srednja temperatura zraka 11,9 10,8 11,4 14,0 - 12,6 19,8 9,5 12,7 - 11,8
Apsolutna max temp. zraka 28,3 28,8 29,0 30,8 - 26,9 33,0 25,9 30,1 - 30,5
Apsolutna min temp. zraka 0,1 -0,6 -1,4 3,9 - -2,5 10,7 -1,4 0,5 - -0,5
Apsolutna min temp. zraka na 5cm -0,5 -1,0 -3,2 2,1 - -5,6 8,5 -2,1 -0,8 - -1,6
Padavine 15,1 1,4 17,4 24,4 - 11,2 3,1 7,6 7,0 - 21,8
Dekadne vrijednosti