Stanica Bihać Sanski Most Bugojno Gradačac Jajce Livno Mostar Ivan Sedlo Sarajevo Zenica Tuzla
Srednja temperatura zraka 24,2 22,8 21,8 24,3 - 21,7 27,0 18,8 22,7 23,3 -
Apsolutna max temp. zraka 35,9 35,8 34,0 35,5 - 33,5 37,3 31,4 35,9 36,1 -
Apsolutna min temp. zraka 13,1 11,3 10,0 15,4 - 8,0 18,3 9,7 11,2 11,7 -
Apsolutna min temp. zraka na 5cm 12,0 10,8 8,0 13,2 - 4,8 16,6 9,3 11,0 11,4 -
Padavine 20,9 14,3 16,5 32,8 - - - 8,0 8,8 7,2 -
Dekadne vrijednosti