Agrometeorološki pregled u proteklih 7 dana

period: 13.01.2020. – 19.01.2020. godine

U periodu od 13.01. do 19.01.2020. godine, preovladavale su stabilne vremenske prilike, pretežno sa zimskim temperaturama i neuobičajeno malim količinama padavina. Sredinom sedmice, u Krajini je bilo toplije u odnosu na prosječne višegodišnje vrijednosti za ovaj dio godine. U Bihaću je registrovano 6 l/m2 padavina, u Sanskom Mostu 4 l/m2, na preostalim mjernim mjestima padavine su registrovane u količinama od 1 l/m2 ili samo u tragovima. Ranije formirani sniježni pokrivač, pretežno visine do 5 cm, još uvijek se zadržavao na tlu. Srednje dnevne temperature zraka, najviše vrijednosti su dostigle sredinom sedmice, potom su opadale. Minimalne srednje dnevne vrijednosti oscilirale su od -3,6 °C u Sarajevu, do 5,2 °C u Mostaru. Maksimalne su dostizale od -1,0 °C u Gradačcu, gdje je većim dijelom sedmice preovladavalo maglovito vrijeme, do 9,8 °C u Mostaru. U Bihaću je također, sredinom sedmice, ova vrijednost bila relativno visoka za ovaj dio godine i dostigla je 8,2 °C, na ostalim meteorološkim stanicam nije prelazila 2,6 °C. Maksimalne dnevne temperature također su imale sličan trend, u Gradačcu su dostigle svega 3,2 °C, na Ivan-sedlu 7,2 °C, u Zenici 8,1 °C, na ostalim mjernim mjestima prelazile su deseti podiok na skali termometra, apsolutni maksimum registrovan je u Mostaru 16.01. i iznosio je 15,4 °C. Minimalne temperature u termometarskom zaklonu, na visini od 2 m, na svim stanicama spustile su se ispod 0 °C, u Mostaru je izmjereno -0,8 °C, a apsolutni minimum, na visini od 2 m, u proteklom periodu, registrovan je u Livnu i iznosio je -7,9 °C. Pri tlu, minimalne temperature zraka kretale su se od -3,9 °C u Mostaru do -12,2 °C u Livnu.

20/01/2020

kontakt osoba: Nedžad Voljevica
telefon: 033/ 276 705
e-mail: nedzad.voljevica@fhmzbih.gov.ba