Banja Luka Bihać Drvar Mostar Sarajevo Trebinje Tuzla
izlazak 05:06 05:11 05:11 05:09 05:5 05:09 05:01
zalazak 20:41 20:47 20:43 20:33 20:33 20:29 20:34

zvučni zapis prognoze


dnevna prognoza

dugoročna prognoza

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KVALITET ZRAKA

Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-06-25 u 19:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 12 # 16 17 1 52 150
Vijećnica 21 10 16 19 3 480 #
Otoka 10 4 4 4 # # 105
mobilna (Ilidža) # 16 9 11 1 # 95
Ivan Sedlo 17 5 # # # # 101
Jajce Harmani 2 7 5 5 # # 142
Zenica Centar 18 58 # # # # #
Radakovo 18 # 13 12 # 58 95
Tetovo # # 5 5 # 98 67
Brist 21 4 11 15 3 # 26
Goražde Rasadnik # # # # # # #
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
POSLJEDNJI ZEMLJOTRESI

VODOSTAJ
vodotok Vodna Stanica V O D O S T A J (cm)
datum/vrijeme aktuelni vodostaj trend kontinuirano obavještavanje
Una Bihać 25.6.2017/8:11 27 100
Sana Sanski Most 25.6.2017/8:11 102 250
Miljacka Sarajevo 23.6.2017/7:22 92
Bosna Reljevo 23.6.2017/7:22 125 300
Zenica 23.6.2017/7:29 -
Jala Tuzla 25.6.2017/8:11 28 100