Banja Luka Bihać Drvar Mostar Sarajevo Trebinje Tuzla
izlazak 06:59 07:5 07:01 06:53 06:52 06:49 06:53
zalazak 16:16 16:21 16:20 16:18 16:14 16:17 16:11

zvučni zapis prognoze


dnevna prognoza

dugoročna prognoza

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

KVALITET ZRAKA

Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-11-24 u 17:00:00 sati

GRAD LOKACIJA PM10 SO2 NO2 NOx NO CO O3
Sarajevo Bjelave 35 25 # # # 731 36
Vijećnica 31 10 27 38 10 860 #
Otoka 136 44 140 425 286 # 2
mobilna (Ilidža) 67 40 68 131 63 # 4
Ivan Sedlo 9 1 # # # # 61
Jajce Harmani 30 34 52 80 28 # 18
Zenica Centar 81 275 # # # # #
Radakovo # # # # # 1355 #
Tetovo 43 # # # # # #
Brist 81 248 # # # # 4
Goražde Rasadnik 59 8 13 19 7 697 20
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
POSLJEDNJI ZEMLJOTRESI

VODOSTAJ
vodotok Vodna Stanica V O D O S T A J (cm)
datum/vrijeme aktuelni vodostaj trend kontinuirano obavještavanje
Una Bihać 24.11.2017/7:26 42 100
Sana Sanski Most 24.11.2017/7:26 164 250
Miljacka Sarajevo 24.11.2017/7:26 92
Bosna Reljevo 24.11.2017/7:26 126 300
Zenica 24.11.2017/7:26 99
Jala Tuzla 24.11.2017/7:26 32 100