Automatske mjerne stanice
 30.5.2020. u 14 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   16 20 4 # 78 31  
IvanSedlo 14 # # # 74 17
Vijećnica 13 20 21 1 1430 # 40
Otoka 49 14 18 4 67 18
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš 21 7 10 2 25
KAKANJ Doboj
ZENICA Brist 31 7 10 3 50 28
Tetovo 16 14 77 42 960 111 24
Centar 33 4 6 2 392 87 30
Radakovo 35 42 55 9 71 65 22
Vranduk 62   61 10 7
VISOKO Centar 218 17 63 20 x
JAJCE Harmani 5   2 3 1 84 19 x
GORAŽDE Rasadnik
TUZLA Skver 5 15   1841 47   19
BKC 21 14 1180 29 15
Bukinje 46 8 943 68 6
ŽIVINICE Centar 46 9 966 37 17
LUKAVAC Centar 12 15 1955 76 15

 granična vrijednost  tolerantna vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S 10 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA