Automatske mjerne stanice
 7.3.2021. u 12 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   24 30 7 # 74 125  
IvanSedlo 14   # # # # 8  
Vijećnica 16   18 22 4 200 # 37  
Otoka 27   18 23 5 48 22  
Ilidža 24 2 12 9 4 294 21 19
ILIJAŠ Ilijaš 19   8 8 1 29  
VISOKO Centar 40 1         73 39  
KAKANJ Doboj 897   40 90 40 295 34 42  
ZENICA Brist 60   12 10 # # 38  
Tetovo    
Centar 70   6 10 3 366 84 37  
Radakovo 91   15 24 6 711 47 38  
Vranduk          
MAGLAJ Maglaj  
TEŠANJ    
JAJCE Harmani 17   6 10 4 # 22  
GORAŽDE Rasadnik 25   18 24 6 388 50 25 21
TUZLA Skver 21   #     1652 #   2
BKC 188   14     944 67   3
Bukinje 32   9     1809 33   15
ŽIVINICE Centar 129   14     2090 #   #
LUKAVAC Centar 44   7     757 52   9

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA