Automatske mjerne stanice
 9.5.2021. u 07 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   2 3 1 # 51 15  
IvanSedlo    
Vijećnica 9   2 2 # # # 10  
Otoka 24   21 38 17 10 24  
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš #   5 # # 37  
VISOKO Centar 32 2         13 30  
KAKANJ Doboj 110   6 10 3 # 15 15  
ZENICA Brist 15   5 2 # # 18  
Tetovo 8   # # # 642 # #  
Centar 51   12 18 4 675 65 26  
Radakovo 61   13 22 6 594 24 24  
Vranduk 27           15 22 20
MAGLAJ Maglaj 81 14 29 28  
TEŠANJ   7   9 12 2 22 12 11
JAJCE Harmani 9   5 8 3 # 11  
GORAŽDE Rasadnik  
TUZLA Skver 3   9     1910 #   9
BKC 29   5     1011 23   2
Bukinje 43   7     2516 17   14
ŽIVINICE Centar 96   12     2177 #   17
LUKAVAC Centar 44   9     907 9   19

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA