Automatske mjerne stanice
 12.4.2021. u 15 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   5 7 1 # 77 43  
IvanSedlo 13   # # # # 12  
Vijećnica    
Otoka 24   8 10 2 62 26  
Ilidža 16 3 9 6 2 154 9 3
ILIJAŠ Ilijaš 23   6 6 # 16  
VISOKO Centar 28 1         92 18  
KAKANJ Doboj 56   5 9 3 # 112 58  
ZENICA Brist    
Tetovo 119   27 96 45 799 111 #  
Centar 35   # # # 412 # 18  
Radakovo 57   18 28 6 670 86 19  
Vranduk 24           76 7 4
MAGLAJ Maglaj 58 8 154 11  
TEŠANJ   21   5 6 # 103 8 6
JAJCE Harmani 9   4 7 3 # 29  
GORAŽDE Rasadnik  
TUZLA Skver 12   24     1749 #   4
BKC 778   35     919 63   10
Bukinje 47   17     2236 31   6
ŽIVINICE Centar 469   27     1978 #   #
LUKAVAC Centar 46   9     770 65   3

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA