Automatske mjerne stanice
 24.1.2020. u 09 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   40 114 73 # # 35  
IvanSedlo 9 # # # 60 16
Vijećnica # # # # # # 36
Otoka 55 80 303 223 5 206
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš 91 38 63 21 176
KAKANJ Doboj
ZENICA Brist 222 26 63 37 3 89
Tetovo 156 65 177 73 1338 39 #
Centar 231 29 68 26 1028 35 123
Radakovo 204 5 28 15 274 24 117
Vranduk 246   4 155 148
VISOKO Centar x
JAJCE Harmani 79   42 79 36 2 61 x
GORAŽDE Rasadnik 6 22 33 12 1391 8 41 41
TUZLA Skver 109 37   # 26   176
BKC 205 29 5621 6 #
Bukinje 69 # 2699 5 85
ŽIVINICE Centar 161 25 3532 # #
LUKAVAC Centar 19 23 4467 2 168

 granična vrijednost  tolerantna vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 350 SO2 SO2
NO2 200 NO2 200 NO2 NO2
H2S 7 H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA