Automatske mjerne stanice
 5.10.2022. u 04 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 5.10.2022. - 04h
LOKACIJA SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD AQI *
Vogošća      
Bjelave 33 3 3 2 18 14 33
IvanSedlo * * *     * *    
Vijećnica 1 1 * * * *    
Otoka 28 * * * 28    
Ilidža 43 1 4 * * 19 43
Hadžići 5 0 * 5 * *    
ILIJAŠ Ilijaš 29 1 *     * 29    
VISOKO Centar 32 27     1 32  
KAKANJ Doboj * * * * * *  
ZENICA Brist * * * * * *  
Tetovo 45 6 2 2 4 45 0
Centar 24 12 4 7 2 24  
Radakovo 6 4 6 1 0 *  
Vranduk 59 27     5 35 59
MAGLAJ Maglaj 17 *     * 17  
TEŠANJ Vatrogasni dom 10 4 3 * 8 10 *
TRAVNIK Centar 40 3 1 5 7 18 40
JAJCE Harmani * * * * * *  
GORAŽDE Rasadnik 43 4 * * 1 16 43
BIHAĆ Nova četvrt 42 2 * 7 11 16 42
LIVNO Centar 22 2 3 4 22 9 20
TUZLA Skver    
Bukinje    
BKC    
LUKAVAC Centar    
ŽIVINICE Centar    
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Vogošća 3 3 3 # 10 6
Bjelave 9   5 16 10 151 40 11 7
IvanSedlo    
Vijećnica 2   # # # # # #  
Otoka #   # # # # 11  
Ilidža 2 14 8 6 3 # 17 13
Hadžići #   # # # 271 # #  
ILIJAŠ Ilijaš 3   # # # 27  
VISOKO Centar 68 12         4 30  
KAKANJ Doboj    
ZENICA Brist    
Tetovo 16   3 16 8 234 6 26 18
Centar 31   8 9 1 450 7 18  
Radakovo 10   11 21 6 113 1 #  
Vranduk 66           5 12 7
MAGLAJ Maglaj 122 16 # 20  
TEŠANJ Vatrogasni dom 10   5 6 # 18 9 #
TRAVNIK Centar 6   2     281 # 11 5
JAJCE Harmani    
GORAŽDE Rasadnik 10   # # # # 2 10 9
BIHAĆ Nova četvrt 4   # 1 1 396 16 15 11
LIVNO Centar 4   5 11 4 216 49 9 6
TUZLA Skver        
Bukinje        
BKC        
LUKAVAC Centar        
ŽIVINICE Centar        

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani