Automatske mjerne stanice
 18.6.2021. u 04 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   2 3 1 # 63 21  
IvanSedlo    
Vijećnica 11   # # # # # 11  
Otoka 29   15 17 2 34 19  
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš 13   6 5 # 18  
VISOKO Centar 33 2         31 29  
KAKANJ Doboj 9   8 13 4 # 23 #  
ZENICA Brist    
Tetovo 10   1 1 # 707 41 #  
Centar 51   12 18 4 377 82 36  
Radakovo 77   11 19 6 521 # 55  
Vranduk 29           29 20 17
MAGLAJ Maglaj 50 28 35 21  
TEŠANJ Vatrogasni dom 28   14 43 19 47 19 15
JAJCE Harmani    
GORAŽDE Rasadnik 11   2 8 6 443 # 22 17
TUZLA Skver 1   6     1869 #   6
Bukinje 41   7     884 34   8
BKC 46   3     2425 #   8
LUKAVAC Centar 8   23     1785 #   9
ŽIVINICE Centar 47   15     614 11   17

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA