Automatske mjerne stanice
 9.3.2021. u 02 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   13 13 1 # 84 22  
IvanSedlo 34   # # # # 23  
Vijećnica    
Otoka 64   100 202 102 4 101  
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš    
VISOKO Centar          
KAKANJ Doboj    
ZENICA Brist 200   40 41 1 # 67  
Tetovo    
Centar    
Radakovo    
Vranduk          
MAGLAJ Maglaj  
TEŠANJ    
JAJCE Harmani 18   55 72 16 # 53  
GORAŽDE Rasadnik 15   29 40 10 971 31 53 44
TUZLA Skver #   #     # #   #
BKC #   #     # #   #
Bukinje #   #     # #   #
ŽIVINICE Centar #   #     # #   #
LUKAVAC Centar #   #     # #   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA