Automatske mjerne stanice
 9.4.2020. u 09 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   17 27 10 # 61 18  
IvanSedlo 10 # # # 82 42
Vijećnica
Otoka # # # # # #
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš # # # # #
KAKANJ Doboj
ZENICA Brist 71 29 39 10 10 52
Tetovo 100 85 194 71 1477 58 #
Centar 61 26 41 10 956 57 176
Radakovo 61 87 149 41 233 29 144
Vranduk 129   24 209 180
VISOKO Centar 46 10 6 75 x
JAJCE Harmani 41   29 39 10 # 36 x
GORAŽDE Rasadnik
TUZLA Skver # #   # #   #
BKC # # # # #
Bukinje 64 52 1693 16 34
ŽIVINICE Centar # # # # #
LUKAVAC Centar # # # # #

 granična vrijednost  tolerantna vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S 8 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA