PROSJEČNE DNEVNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA ZA 24.01.2021.
OPERATER LOKACIJA SO2 H2S NO2 O3 CO PM10 PM2.5
Ambasada SAD SARAJEVO Ambasada SAD x x x x x x 30
FHMZ Bjelave x 18 68 18 x
Ivan Sedlo x x x
Kanton Sarajevo
Zavod za javno zdravstvo KS
Vijećnica 15 21 9 x
Otoka 21 29 x x
Ilidža 16 3 11 300 9 8
Ilijaš 22 x 13 x x 38 x
Općina Kakanj KAKANJ Doboj 30 x 5 83 400 6 x
FHMZ JAJCE Harmani 11 x 15 37 x
GORAŽDE Rasadnik 11 x 30 1300 45 42
ZENICA Brist 71 x 14 39 x
OPERATER LOKACIJA SO2 H2S NO2 O3 CO PM10 PM2.5
Općina Zenica ZENICA Tetovo x x
Centar 60 x 80 16 x
Radakovo 91 x 38 23 x
Met. institut Vranduk 30 x x 58 x 5 4
VISOKO Centar 72 x 73 x 33 x
MAGLAJ Centar 100 x 36 x 47 x
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK TUZLA Skver 48 x 25 22 2000 x 43
BKC 59 x 25 21 2200 x 56
Bukinje 33 x 21 37 900 x 21
ŽIVINICE Centar 96 x 26 31 1100 x 32
LUKAVAC Centar 72 x 32 2700 x 45

  ispod granične vrijednosti   granična vrijednost   tolerantna vrijednost podatak nedostupan x ne mjeri se

24h POLUTANTI (µg/m3) 
SO2  NO2 CO PM10 PM2.5 H2S
granična vrijednost 125 85 5000 - - 5
tolerantna vrijednost 125 89 5000 53   -
KVALITET ZRAKA