Automatske mjerne stanice
 5.7.2020. u 16 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   6 8 1 # 80 35  
IvanSedlo 12 # # # 72 26
Vijećnica # # # # # # #
Otoka 14 5 6 1 62 19
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš 8 2 4 1 17
KAKANJ Doboj
ZENICA Brist 33 12 14 2 58 44
Tetovo 7 18 86 44 374 122 21
Centar 33 6 10 3 686 92 33
Radakovo 32 22 28 4 465 66 12
Vranduk #   70 10 9
VISOKO Centar 17 13 84 14 x
JAJCE Harmani   x
GORAŽDE Rasadnik 8 23 41 18 248 55 24 18
TUZLA Skver 20 11   1952 75   40
BKC 49 6 1087 65 9
Bukinje 204 19 1031 90 15
ŽIVINICE Centar 65 7 877 51 8
LUKAVAC Centar 37 11 1867 113 7

 granična vrijednost  tolerantna vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S 10 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA