Automatske mjerne stanice
 27.2.2020. u 15 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   31 52 21 # 56 57  
IvanSedlo 10 # # # 77 #
Vijećnica # # # # # # #
Otoka 52 29 43 13 49 19
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš 29 12 16 4 13
KAKANJ Doboj
ZENICA Brist 33 6 8 2 67 8
Tetovo 11 14 79 42 154 128 7
Centar 35 8 12 2 355 84 14
Radakovo 36 7 25 12 177 118 8
Vranduk 42   68 3 2
VISOKO Centar 249 13 55 10 x
JAJCE Harmani 4   4 5 1 90 10 x
GORAŽDE Rasadnik 8 16 21 5 717 35 2 #
TUZLA Skver 25 26   1032 48   4
BKC 32 21 732 37 22
Bukinje 47 17 927 66 9
ŽIVINICE Centar 92 20 729 30 24
LUKAVAC Centar 28 33 2126 49 5

 granična vrijednost  tolerantna vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S 7.5 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA