ISTORIJAT

METEOROLOŠKA SLUŽBA U BOSNI I HERCEGOVINI


HIDROLOŠKI SERVIS U BOSNI I HERCEGOVINI


HISTORIJSKI PREGLED SEIZMOLOGIJE

Seizmologija, kao zasebna naučna disciplina, nastaje pojavom prvih instrumenata za registrovanje zemljotresa.

U 19. vijeku dobiveni su prvi kvalitetni instrumentalni zapisi zemljotresa (seizmogrami) 1882. na teritoriji jugoistočne Europe prva instrumentalna registracija zemljotresa izvršena je u zagrebačkoj meteorološkoj opservatoriji.

 

1904. godine, počela su instrumentalna seizmološka osmatranja u Sarajevu, a zatim (1906. godine) i u Beogradu.

 

01.01.1905. godine u Sarajevu, za vrijeme Austro-Ugarske okupacije, na brdu Grdonj, u posebno pripremljenom objektu koji egzistira i danas, postavljen je i počeo je da radi prvi mehanički seizmograf (vertikalna komponenta).

 

Sarajevski zapis potresa iz San Franciska (18.04.1906. godine)

 

Registracije potresa od 8.10.1909 u dolini Kupe intenziteta VIII MCS skale

 

U programu modernizacije seizmološke službe u BiH, naročito poslije razornog zemljotresa u Banja Luci 1969. godine, postavljeni su novi električno-mehanički seizmografi u Sarajevu, Banja Luci, Bihaću, Mostaru i Tuzli. Pored toga i na svim visokim branama su postavljeni seizmografi. U toku agresije na BiH, gotovo svi ovi instrumenti su uništeni ili znatno oštećeni.

U toku 1971. i 1972 na osnovu medjunarodne teme "Proučavanje seizmičnosti Balkanskog regiona" tzv. "Balkan-Projekt" koji je realizovan u organizaciji UNICEF-a i balkanskih država. godine, prihvaćene su podloge za izradu tektonske, neotektonske, seizmogenetske i seizmotektonske karte.

Mehanički seizmograf tipa Mainka (Z-komponenta) iz 1905.

Modernizacija seizmološke službe Federacije BiH je počela u 21. vijeku učešćem u NATO projektu pod nazivom “HARMONIZATION OF SEISMIC HAZARD MAPS FOR THE WESTERN BALKAN COUNTRIES, SfP Project 983054 (BSHAP)”, kada su dobiveni novi digitalni instrumenti (Geotech Smart24) i postavljeni u Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Bihaću i Livnu.

 

Kinemetrics analogni seizmograf (Sarajevo 1971-2011)

 

SS-1 seizmometar (Sarajevo 1971-2011)

 

Početkom 20. vijeka u Sarajevu postavljena su još dva seizmografa (horizontalne komponente), te je Sarajevo imalo najmoderniju seizmološku službu u Europi za to doba.

 

Od 1905. godine do 2012. godine na ovom području instrumentalno je zabilježen 75 zemljotresa čija magnituda je bila preko 5,0 Rihtera ili intenzitet veći od VI stepeni Merkalijeve skale, odnosno to su zemljotresi koji su izazvali materijalne štete ili su odnijeli ljudske živote.

 

Digitalni instrument (Geotech Smart24)

 

Prikupljanjem arhivskih podataka o zemljotresima, pronađenih u Istambulu, Veneciji, Budimpešti, Beču i Dubrovniku, osamdesetih i devedesetih godina prošlog vijeka izrađen je katalog istorijskih zemljotresa Bosne i Hercegovine (do 1900. godine).

Također, je na osnovu instrumentalnih podataka, uglavnom sa seizmografa u BiH, izrađen katalog zemljotresa teritorije BiH od 1900. godine, a unos novih podataka je u toku i danas.

Karta epicentara jačih potresa (M > 5.0)

 

do 1900. godine

od 1900. godine