PROGNOZA POLENA
početna biometeorologija prognoza polena

Prognoza polena se prikazuje u periodu "mart - oktobar"Prognoza polena za: Sarajevo
Ponedjeljak 31.10.2022.
Nema polena
Nema polena
Nema polena
Utorak 01.11.2022.
Nema polena
Nema polena
Nema polena
Srijeda 02.11.2022.
Nema polena
Nema polena
Nema polena
Četvrtak 03.11.2022.
Nema polena
Nema polena
Nema polena


Breza Sezona traje od sredine marta do početka juna, sa visokim vrijednostima polena u aprilu.
TravaSezona traje od sredine maja do kraja jula.
Ambrozija Sezona traje od augusta do novembra.


Nivo opasnostiOsobe koje će vjerovatno patiti od simptoma
Nema polena Alergijski bolesnici s osjetljivošću na ovu skupinu polena ne bi trebali imati simptome.
NizakSimptome će osjetiti samo pojedinci iznimno osjetljivi na aeroalergene ovog tipa.
UmjerenMnogi pojedinci osjetljivi na aeroalergene u ovoj skupini će osjetiti simptome.
VisokVećina osoba s bilo kojom osjetljivošću na ovu skupinu aeroalergena će osjetiti simptome.
EkstremanGotovo svi pojedinci s bilo kojom osjetljivošću na ove aeroalergene će osjetiti simptome. Izuzetno osjetljivi ljudi mogu imati ozbiljne simptome.