ZAKONSKA REGULATIVA

Na osnovu člana 21. Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12) Federalni hidrometeorološki zavod informiše javnost o kvalitetu zraka.

U Zakonu o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 33/03 i 4/10) definisane su granične vrijednosti, tolerantne vrijednosti i vrijednosti pragova upozorenja i uzbune.

Granična vrijednost kvaliteta zraka – nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.

Granica tolerancije – procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.

Tolerantna vrijednost – granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.

Prag upozorenja – nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.

Prag uzbune - nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.

Prikaz graničnih, tolerantnih i vrijednosti Praga upozorenja i uzbune u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12).

POLUTANT

Granična vrijednost
1h 8h 24h god
SO2 (µg/m3) 350 125 50
CO (µg/m3) 10000 5000 3000
NO2 (µg/m3) 200 85 40
O3 (µg/m3) 120
PM10 (µg/m3) 50 40
PM2,5 (µg/m3) 25
H2S (µg/m3) 7 5 2

POLUTANT

Tolerantna vrijednost
1h 8h 24h god
SO2 (µg/m3) 350 125 50
CO (µg/m3) 10000 5000 3000
NO2 (µg/m3) 200 85 40
O3 (µg/m3) 120
PM10 (µg/m3) 50 40
PM2,5 (µg/m3) 25
H2S (µg/m3) 5 2

POLUTANT

Prag upozorenja Prag uzbune
1h 1h
SO2 (µg/m3) 365 500
CO (µg/m3)
NO2 (µg/m3) 210 400
O3 (µg/m3) 180 240
PM10 (µg/m3)
PM2,5 (µg/m3)
H2S (µg/m3)