pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Vranduk

OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3

Broj prekoračenja vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za:
granična vrijednost 350 0
prag upozorenja 365 0
prag uzbune 500 0
SO2
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
24.7.2024. 11.61
23.7.2024. 11.59 12.09 12.09
22.7.2024. 16.78 16.78
21.7.2024. 8.4 8.77 8.62 8.72 8.88 9.15 9.67 9.58 10.48 12.83 13.7 12.53 11.39 10.36 9.68 9.68
20.7.2024. 12.17 11.01 8.84 9.48 10.44 11.26 10.93 11.63 11.96 14.58 16.03 14.35 16.17 13.22 11.45 11.74 10.92 8.68 8.32 8.29
19.7.2024. 15.38 23.35 39.08 99.23 124.85 60.63 52.07 57.99 41.16 34.48 22.86 18.21 16.38 15.46 13.55