pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Visoko

OPERATOR STANICE: Metalurški institut
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3

Broj prekoračenja vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za:
granična vrijednost 350 0
prag upozorenja 365 0
prag uzbune 500 3
SO2
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
24.7.2024. 33.05
23.7.2024. 9.41 64.97 64.97
22.7.2024. 261.22 261.22
21.7.2024. 16.36 13.37 11.29 9.89 8.18 7.69 7.46 15.34 143.55 262.75 166.68 236.55 244.33 141.86 141.86
20.7.2024. 7.71 7.13 6.01 6.02 5.23 5.06 4.81 4.34 4.48 31.74 133.5 280.76 205.85 103.27 1181.96 723.02 182.73 51.38 26.73 21.56
19.7.2024. 4.68 4.78 4.84 5.77 78.11 569.77 141.16 31.24 19.09 16.72 20.58 16.66 12.55 9.34