pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Tetovo - ZENICA

OPERATOR STANICE: Općina Zenica
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3

Broj prekoračenja vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za:
granična vrijednost 350 0
prag upozorenja 365 0
prag uzbune 500 0
SO2
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
24.7.2024. 2.91
23.7.2024. 0.5 5.32 5.32
22.7.2024. 4.51 4.51
21.7.2024. 0.37 0.28
20.7.2024. 0.44 0.2 0.38 0.12 0.01 0.08 0.06 0.12 0.25 0.95 0.76 0.66 0.6 0.1 0.18 0.12 0.04
19.7.2024. 0.15 2.44 3.4 5.35 13.5 7.46 3.34 1.99 1.06 0.43 0.35 0.33