pregled prikupljenih podataka sa mjernih stanica
 Automatska mjerna stanica Ilidža - SARAJEVO

OPERATOR STANICE: Kanton Sarajevo / Zavod za javno zdravstvo KS
izbor polutanta


Podaci izraženi u µg/m3

Broj prekoračenja vrijednosti sumpordioksida (SO2 µg/m3) u periodu od do za:
granična vrijednost 350 0
prag upozorenja 365 0
prag uzbune 500 0
SO2
datum 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
24.7.2024. 89.46
23.7.2024. 8.67 37.34 37.34
22.7.2024. 28.05 28.05
21.7.2024. 11.4 9.42 9.94 7.87 6.96 6.64 5.83 5.58 5.48 13.1 209.05 219.79 129.41 97.44 73.43 73.43
20.7.2024. 4.15 4.39 4.4 4.53 4.41 3.4 4.13 3.89 4.35 4.28 3.99 4.41 4.97 11.37 39.47 40.26 92.14 148.53 174.76 52.15 20.91 14.05
19.7.2024. 5.23 5.2 4.9 4.72 4.69 6.16 14.97 9.39 8.16 7.34 6.71 5.62 4.5 4.44 4.4