Automatske mjerne stanice
 28.6.2022. u 11 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 28.6.2022. - 11h
LOKACIJA SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD AQI *
Bjelave 49 2 13 2 32 25 49
IvanSedlo 30 5 2     30 27    
Vijećnica 26 0 11 15 * 26    
Otoka 37 3 6 17 37    
Ilidža 35 2 7 * * 22 35
Hadžići 5 1 4 5 3 *    
ILIJAŠ Ilijaš 32 0 2     * 32    
VISOKO Centar 27 10     18 27  
KAKANJ Doboj 19 16 19 1 10 5  
ZENICA Brist 23 * 5 * 23 *  
Tetovo * * * * * * *
Centar 28 11 7 * 17 28  
Radakovo 53 2 4 1 14 53  
Vranduk 55 40     13 28 55
MAGLAJ Maglaj * *     * *  
TEŠANJ Vatrogasni dom 17 3 4 * 17 12 *
TRAVNIK Centar 24 3 * 2 20 24 0
JAJCE Harmani * * * * * *  
GORAŽDE Rasadnik 39 4 * * 2 16 39
BIHAĆ Nova četvrt 50 2 3 1 19 40 50
LIVNO Centar 50 9 3 2 33 33 50
TUZLA Skver    
Bukinje    
BKC    
LUKAVAC Centar    
ŽIVINICE Centar    
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave 6   26 31 5 340 100 41 22
IvanSedlo 12   4 4 # 88 39  
Vijećnica 1   22 26 4 2120 # 39  
Otoka 7   12 16 4 99 39  
Ilidža 5 1 13 10 3 # 28 15
Hadžići 3   8 8 1 459 12 #  
ILIJAŠ Ilijaš #   5 4 # 41  
VISOKO Centar 24 1         86 27  
KAKANJ Doboj 40   38 53 14 130 60 17  
ZENICA Brist #   9 16 7 110 #  
Tetovo  
Centar 28   15 19 3 # 86 36  
Radakovo 4   8 17 6 106 79 13  
Vranduk 100           71 43 32
MAGLAJ Maglaj  
TEŠANJ Vatrogasni dom 7   8 9 1 79 16 #
TRAVNIK Centar 8   #     185 88 30 17
JAJCE Harmani    
GORAŽDE Rasadnik 10   # # # # 15 21 12
BIHAĆ Nova četvrt 6   5 6 # 119 97 48 18
LIVNO Centar 23   5 9 2 161 97 38 15
TUZLA Skver        
Bukinje        
BKC        
LUKAVAC Centar        
ŽIVINICE Centar        

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani