Automatske mjerne stanice
 17.10.2021. u 06 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   2 4 3 # 23 13  
IvanSedlo    
Vijećnica 1   3 3 # 850 # 13  
Otoka 4   9 13 4 12 13  
Ilidža 5 7 9 6 2 # 17 14
ILIJAŠ Ilijaš 5   6 7 1 52  
VISOKO Centar          
KAKANJ Doboj #   9 14 4 352 19 19  
ZENICA Brist 141   7 13 5 24 #  
Tetovo 48   # 121 79 796 17 35 26
Centar 63   9 9 # 576 63 #  
Radakovo 19   7 25 12 327 7 31  
Vranduk 5           13 26 21
MAGLAJ Maglaj 55 # 14 19  
TEŠANJ Vatrogasni dom 22   8 19 7 # 15 #
JAJCE Harmani 9   # 3 4 21 32  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 5   # 1 1 430 6 17 14
LIVNO Centar 4   27 23 12 402 5 17 13
TUZLA Skver #   #     # #   #
Bukinje 42   17     1166 #   30
BKC 32   14     1737 46   50
LUKAVAC Centar 20   16     2250 #   #
ŽIVINICE Centar #   #     # #   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA