Automatske mjerne stanice
 24.5.2022. u 11 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 24.5.2022. - 11h
LOKACIJA SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD AQI *
Bjelave 44 3 15 2 19 23 44
IvanSedlo * * *     * *    
Vijećnica 21 3 14 3 * 21    
Otoka 27 5 13 4 27    
Ilidža 45 3 8 * * 22 45
Hadžići 12 8 5 2 12 *    
ILIJAŠ Ilijaš 26 3 5     * 26    
VISOKO Centar 28 4     10 28  
KAKANJ Doboj 20 20 5 1 10 6  
ZENICA Brist 33 * 4 * 9 33  
Tetovo 63 * * * * 41 63
Centar 103 103 11 2 5 77  
Radakovo 121 121 6 1 5 13  
Vranduk 104 104     5 37 64
MAGLAJ Maglaj 28 *     22 28  
TEŠANJ Vatrogasni dom 14 14 4 * 11 13 *
TRAVNIK Centar 59 3 2 2 11 38 59
JAJCE Harmani 20 15 1 * 12 20  
GORAŽDE Rasadnik 54 6 * 6 * 27 54
BIHAĆ Nova četvrt 63 2 1 1 63 23 42
LIVNO Centar 37 8 2 2 37 18 37
TUZLA Skver    
Bukinje    
BKC    
LUKAVAC Centar    
ŽIVINICE Centar    
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave 8   30 40 10 316 69 30 18
IvanSedlo    
Vijećnica 6   28 42 14 390 # 38  
Otoka 13   27 38 11 39 34  
Ilidža 8 1 16 14 8 # 24 13
Hadžići 19   10 15 4 181 66 #  
ILIJAŠ Ilijaš 7   10 14 4 32  
VISOKO Centar 11 1         36 26  
KAKANJ Doboj 51   10 17 5 100 51 2  
ZENICA Brist #   7 16 9 36 18  
Tetovo  
Centar 217   22 49 17 178 23 33  
Radakovo 327   13 31 12 107 23 12  
Vranduk 222           22 32 26
MAGLAJ Maglaj 271 15 121 31  
TEŠANJ Vatrogasni dom 34   8 10 1 62 13 #
TRAVNIK Centar 7   4     240 37 31 22
JAJCE Harmani 37   3 8 5 63 12  
GORAŽDE Rasadnik 14   # # # 610 # 27 17
BIHAĆ Nova četvrt 5   2 1 # 81 125 26 10
LIVNO Centar 21   4 4 1 171 158 16 9
TUZLA Skver        
Bukinje        
BKC        
LUKAVAC Centar        
ŽIVINICE Centar        

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani