Automatske mjerne stanice
 19.1.2022. u 09 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave 18   15 48 33 685 13 24 20
IvanSedlo 37   # # # # #  
Vijećnica 3   15 23 8 1070 # 19  
Otoka 42   77 256 179 3 91  
Ilidža 48 6 64 119 107 # 97 93
Hadžići 128   44 99 54 1437 6 40  
ILIJAŠ Ilijaš 20   26 52 21 88  
VISOKO Centar 155 #         5 111  
KAKANJ Doboj 92   30 57 23 1200 26 73  
ZENICA Brist 193   23 43 20 # 68  
Tetovo 92   80 197 77 996 10 207 124
Centar 156   30 97 44 418 47 81  
Radakovo 87   # # # 731 6 106  
Vranduk 134           4 130 113
MAGLAJ Maglaj 73 18 8 94  
TEŠANJ Vatrogasni dom 144   30 163 86 1 140 #
JAJCE Harmani 24   26 65 39 4 4  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 3   26 76 32 1849 # 97 97
LIVNO Centar 10   55 135 53 1086 23 57 38
TUZLA Skver #   #     # #   #
Bukinje #   #     # #   #
BKC #   #     # #   #
LUKAVAC Centar #   #     # #   #
ŽIVINICE Centar #   #     # #   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani