Automatske mjerne stanice
 29.5.2023. u 08 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 29.5.2023. - 08h
LOKACIJA   AQI SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD * *
Vogošća 35 1 9 18 35
Bjelave 30 9 4 2 12 13 30
IvanSedlo 21 1 1     21 10  
Vijećnica 22 0 5 * * 22  
Otoka 21 3 14 6 21  
Ilidža 30 * * * * 13 30
Hadžići * * * * * *  
ILIJAŠ Ilijaš 22 0 2   * 22  
VISOKO Centar 17 12     17 15  
KAKANJ Doboj 17 3 4 2 9 17  
Centar 19 3 13     19  
VAREŠ Centar 31         15 31
ZENICA Brist 34 1 2 * 6 34  
Tetovo 65 7 18 1 12 49 65
Centar 32 19 8 2 17 32  
Radakovo 15 14 10 1 15 *  
Vranduk 13 13     10 * *
MAGLAJ Maglaj 34 34     * 19  
TEŠANJ Vatrogasni dom 11 11 5 * 10 10 *
TRAVNIK Centar 27 5 5 3 8 13 27
JAJCE Harmani 12 8 1 * 12 12  
GORAŽDE Rasadnik * * * * * * *
BIHAĆ Nova četvrt 20 1 1 4 20 * *
LIVNO Centar 42 6 12 2 42 11 23
MOSTAR Bijeli Brijeg 35 4 2 1 35 10 22
TUZLA Trnovac 36                 36    
Skver 35 35 8 11 17     *
Bukinje 14 12 14 5 13     *
BKC 17 17 11 13 *     *
LUKAVAC Centar 15 2 * 4 15     *
ŽIVINICE Centar 13 6 7 * 13     *
nema mjerenja  
dobar 0 - 50 umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150 nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300 opasan 301 - 500
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Vogošća 2 18 25 6 21 13
Bjelave 22   8 11 3 250 26 13 11
IvanSedlo 1   1 3 1 44 6  
Vijećnica 1   10 18 8 # # 23  
Otoka 7   28 43 16 16 17  
Ilidža 3 4 13 11 5 # 13 9
Hadžići    
ILIJAŠ Ilijaš 1   4 6 1 19  
VISOKO Centar 30 8         29 22  
KAKANJ Doboj 8   8 14 5 165 32 20  
Centar 8 26 42 16     21  
Vareš                 11 8
ZENICA Brist 2   3 52 28 20 #  
Tetovo 16   35 44 19 72 29 # #
Centar 47   16 21 5 730 39 49  
Radakovo 34   20 30 10 125 35 #  
Vranduk          
MAGLAJ Maglaj 85 9 # 18  
TEŠANJ Vatrogasni dom 27   9 5 # 31 9 #
TRAVNIK Centar 13   10     374 11 16 12
JAJCE Harmani 20   2 8 6 26 7  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 3   3 7 4 399 46 # #
LIVNO Centar 15   24 36 12 225 86 16 10
MOSTAR Bijeli Brijeg 11   5 4 2 125 71 15 10
TUZLA Trnovac               10  
Skver 89   33     1032 26   24
Bukinje 31   31     570 24   #
BKC 46   27     1335 #   11
LUKAVAC Centar 7   #     608 11   43
ŽIVINICE Centar 14   12     # 27   9

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani