Automatske mjerne stanice
 21.9.2021. u 23 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave    
IvanSedlo    
Vijećnica    
Otoka    
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš    
VISOKO Centar          
KAKANJ Doboj    
ZENICA Brist    
Tetovo  
Centar    
Radakovo    
Vranduk          
MAGLAJ Maglaj  
TEŠANJ Vatrogasni dom  
JAJCE Harmani    
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt  
LIVNO Centar  
TUZLA Skver 10   25     682 35   28
Bukinje 15   11     491 #   14
BKC 17   30     1142 63   51
LUKAVAC Centar 14   25     1812 36   #
ŽIVINICE Centar 36   25     948 #   21

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA