Automatske mjerne stanice
 29.9.2023. u 09 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 29.9.2023. - 09h
LOKACIJA   AQI SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD * *
Vogošća 28 1 9 20 28
Bjelave 24 1 6 2 16 15 24
IvanSedlo 38 * 11     28 38  
Vijećnica 22 * 8 4 * 22  
Otoka 33 2 19 2 33  
Ilidža 27 0 10 * * 18 27
Hadžići 15 3 12 2 6 15  
ILIJAŠ Ilijaš * * *   * *  
VISOKO Centar 20 3     3 20  
KAKANJ Doboj 28 12 10 3 5 28  
Centar 34 1 15     34  
VAREŠ Centar *         * *
ZENICA Brist 23 1 * * 5 23  
Tetovo 55 4 7 10 10 40 55
Centar 27 1 4 11 18 27  
Radakovo 30 3 5 3 30 29  
Vranduk 9 9     4 * *
MAGLAJ Maglaj 27 8     * 27  
TEŠANJ Vatrogasni dom 20 2 * * 4 20 *
TRAVNIK Centar 14 0 11 2 12 8 14
JAJCE Harmani 13 * 4 * 10 13  
GORAŽDE Rasadnik * * * * * * *
BIHAĆ Nova četvrt 42 3 5 3 6 24 42
LIVNO Centar 25 0 17 2 22 17 25
MOSTAR Bijeli Brijeg * * * * * * *
TUZLA Trnovac 28                 28    
Skver 14 6 14 * 8     *
Bukinje 7 2 7 3 6     *
BKC 17 1 17 4 *     *
LUKAVAC Centar 8 4 8 5 2     *
ŽIVINICE Centar 8 2 8 * 1     *
nema mjerenja  
dobar 0 - 50 umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150 nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300 opasan 301 - 500
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Vogošća 1 17 30 13 24 13
Bjelave 3   12 16 4 192 29 17 10
IvanSedlo #   23 36 10 48 55  
Vijećnica #   16 29 13 380 # 16  
Otoka 6   38 121 83 5 44  
Ilidža # 2 19 31 26 # 17 9
Hadžići 6   24 70 45 394 7 #  
ILIJAŠ Ilijaš    
VISOKO Centar 7 1         7 11  
KAKANJ Doboj 29   20 118 73 272 11 21  
Centar 2 30 127 97     38  
Vareš                
ZENICA Brist 3   # 1 5 11 6  
Tetovo 11   15 20 7 1175 19 40 30
Centar 2   9 23 14 1039 39 19  
Radakovo 7   10 14 3 335 29 15  
Vranduk          
MAGLAJ Maglaj 19 10 # 22  
TEŠANJ Vatrogasni dom 6   # 7 63 2 51 #
TRAVNIK Centar 1   23     293 9 8 5
JAJCE Harmani #   7 11 4 18 2  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 7   10 16 6 410 11 15 12
LIVNO Centar 1   34 59 25 321 50 24 10
MOSTAR Bijeli Brijeg #   # # # # # # #
TUZLA Trnovac               8  
Skver 32   37     # 9   27
Bukinje 10   24     421 9   #
BKC 11   42     542 #   6
LUKAVAC Centar 14   26     478 8   38
ŽIVINICE Centar 14   20     # 9   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani