Automatske mjerne stanice
 1.2.2023. u 14 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 1.2.2023. - 13h
LOKACIJA SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD AQI *
Vogošća 154 18 16 66 154
Bjelave 111 16 44 6 10 50 111
IvanSedlo 28 1 0     28 7    
Vijećnica 42 10 42 8 * 19    
Otoka 81 13 31 10 81    
Ilidža 110 8 18 * * 49 110
Hadžići * * * * * *    
ILIJAŠ Ilijaš 67 18 10     * 67    
VISOKO Centar 82 30     12 82  
KAKANJ Doboj 66 66 6 4 18 53  
ZENICA Brist 98 98 6 * 11 64  
Tetovo 112 102 33 2 6 56 112
Centar 104 104 11 14 12 64  
Radakovo 61 20 13 3 6 61  
Vranduk 120 120     7 45 105
MAGLAJ Maglaj 81 81     * 45  
TEŠANJ Vatrogasni dom 48 48 10 * 19 28 *
TRAVNIK Centar 39 20 6 8 10 13 39
JAJCE Harmani 53 9 2 * 18 53  
GORAŽDE Rasadnik 56 6 * * * 22 56
BIHAĆ Nova četvrt 154 * 15 10 30 66 154
LIVNO Centar 54 * 8 6 37 26 54
MOSTAR Bijeli Brijeg 54 3 8 3 18 22 54
TUZLA Trnovac 72                 72    
Skver 168 32 23 11 168     *
Bukinje 75 75 * 9 6     *
BKC 54 54 19 16 *     *
LUKAVAC Centar 21 21 21 15 5     *
ŽIVINICE Centar 11 * 11 * 7     *
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Vogošća 46 32 42 10 75 72
Bjelave 40   88 139 52 917 29 95 91
IvanSedlo 4   # 1 1 73 8  
Vijećnica 25   85 124 40 1050 # 51  
Otoka 33   62 96 34 58 86  
Ilidža 21 1 37 31 14 # 53 39
Hadžići    
ILIJAŠ Ilijaš 45   19 23 4 65  
VISOKO Centar 75 5         62 89  
KAKANJ Doboj 148   11 14 3 197 84 65  
ZENICA Brist 196   12 21 9 58 43  
Tetovo 210   66 82 21 191 22 47 38
Centar 221   21 30 9 542 58 59  
Radakovo 51   26 38 13 277 42 41  
Vranduk 321           29 48 42
MAGLAJ Maglaj 171 12 # 21  
TEŠANJ Vatrogasni dom 120   19 12 3 60 20 #
TRAVNIK Centar 51   11     568 40 17 15
JAJCE Harmani 21   5 11 7 80 27  
GORAŽDE Rasadnik 15   # # # # # 20 15
BIHAĆ Nova četvrt #   30 45 16 657 118 23 21
LIVNO Centar #   16 24 8 462 145 37 19
MOSTAR Bijeli Brijeg 8   16 13 6 275 57 18 14
TUZLA Trnovac               81  
Skver 75   59     639 234   27
Bukinje 151   56     442 46   #
BKC 83   37     619 #   25
LUKAVAC Centar 138   55     717 27   13
ŽIVINICE Centar #   20     # 48   25

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani