Automatske mjerne stanice
 29.7.2021. u 09 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   11 14 2 # 66 26  
IvanSedlo 14   # # # # #  
Vijećnica 13   19 24 5 # # 45  
Otoka 40   49 88 39 10 62  
Ilidža 28 # 30 27 14 256 44 20
ILIJAŠ Ilijaš 14   15 17 3 24  
VISOKO Centar 35 4         25 33  
KAKANJ Doboj    
ZENICA Brist    
Tetovo 17   10 20 6 159 18 72 56
Centar 54   13 18 4 439 62 45  
Radakovo 91   16 26 7 477 23 37  
Vranduk 54           11 65 43
MAGLAJ Maglaj 26 24 26 33  
TEŠANJ Vatrogasni dom 10   7 11 2 38 36 18
JAJCE Harmani 13   16 21 6 # 19  
GORAŽDE Rasadnik 7   # # # 540 # 41 27
BIHAĆ Nova četvrt 2   15 10 3 190 53 10 8
LIVNO Centar 2   20 14 5 241 43 57 20
TUZLA Skver 13   14     184 40   5
Bukinje 9   11     306 #   9
BKC 27   21     448 66   16
LUKAVAC Centar 8   20     1591 15   15
ŽIVINICE Centar 30   18     297 24   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA