Automatske mjerne stanice
 30.11.2023. u 21 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 30.11.2023. - 21h
LOKACIJA   AQI SO2 NO2 CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD * *
Vogošća 70 * 5 41 70
Bjelave 81 3 * 1 81 24 55
IvanSedlo 47 0 *     47 *  
Vijećnica 27 * 6 4 * 27  
Otoka 49 * 3 36 49  
Ilidža 62 * 13 * * 31 62
Hadžići 35 * 16 3 35 *  
ILIJAŠ Ilijaš 87 * 22   * 87  
VISOKO Centar 57 40     * 57  
KAKANJ Doboj 37 13 10 2 37 *  
Centar 89 27 12     89  
VAREŠ Centar *         * *
ZENICA Brist 89 89 * * 21 58  
Tetovo 152 24 1 29 15 70 152
Centar 44 5 * 15 42 44  
Radakovo 60 40 5 6 38 60  
Vranduk 23 23     9 * *
MAGLAJ Maglaj 56 14     * 56  
TEŠANJ Vatrogasni dom 27 12 * * 27 17 *
TRAVNIK Centar 109 25 16 13 7 53 109
JAJCE Harmani 175 4 1 * 175 28  
GORAŽDE Rasadnik * * * * * * *
BIHAĆ Nova četvrt 39 1 * 2 36 15 39
LIVNO Centar 40 1 0 0 40 13 34
MOSTAR Bijeli Brijeg 36 2 6 3 35 14 36
TUZLA Trnovac 43                 43    
Skver 35 35 35 * 3     *
Bukinje 20 5 4 10 20     *
BKC 26 * 26 * *     *
LUKAVAC Centar 14 14 3 14 *     *
ŽIVINICE Centar 49 49 14 * 8     *
nema mjerenja  
dobar 0 - 50 umjeren 51 - 100
nezdrav za osjetljive grupe 101 - 150 nezdrav 151 - 200
veoma nezdrav 201 - 300 opasan 301 - 500
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Vogošća # 10 11 1 4 4
Bjelave 8   # # # 84 135 5 5
IvanSedlo 1   # # 1 103 #  
Vijećnica #   13 19 6 380 # 6  
Otoka #   7 9 2 83 11  
Ilidža # # 26 17 5 # 9 8
Hadžići #   32 37 # 618 53 #  
ILIJAŠ Ilijaš #   44 63 17 81  
VISOKO Centar 100 19         37 10  
KAKANJ Doboj 32   20 27 7 223 68 9  
Centar 69 25 31 6     27  
Vareš                
ZENICA Brist 183   # 2 2 55 53  
Tetovo 59   2 2 # 2777 49 6 6
Centar 12   # # 3 1353 114 7  
Radakovo 100   10 10 # 625 111 9  
Vranduk          
MAGLAJ Maglaj 35 2 # 4  
TEŠANJ Vatrogasni dom 30   # 1 1 67 6 #
TRAVNIK Centar 61   32     848 44 32 30
JAJCE Harmani 9   1 5 4 189 10  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 3   # 1 4 222 84 4 2
LIVNO Centar 2   1 7 7 17 94 6 4
MOSTAR Bijeli Brijeg 5   12 14 9 175 87 15 11
TUZLA Trnovac               22  
Skver 87   71     # 9   61
Bukinje 12   8     729 65   #
BKC #   52     # #   22
LUKAVAC Centar 34   6     393 #   #
ŽIVINICE Centar 124   29     # 33   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani