Automatske mjerne stanice
 18.6.2021. u 05 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave #   # # # # # #  
IvanSedlo    
Vijećnica 11   1 # # # # 13  
Otoka 32   23 26 3 17 24  
Ilidža
ILIJAŠ Ilijaš 12   6 6 1 33  
VISOKO Centar # #         # #  
KAKANJ Doboj 9   7 13 5 199 19 #  
ZENICA Brist    
Tetovo 8   1 1 # 689 36 #  
Centar 50   12 18 4 370 81 37  
Radakovo 75   11 20 5 535 # 34  
Vranduk #           # # #
MAGLAJ Maglaj # # # #  
TEŠANJ Vatrogasni dom #   # # # # # #
JAJCE Harmani    
GORAŽDE Rasadnik 11   2 9 7 450 # 24 19
TUZLA Skver #   #     # #   #
Bukinje #   #     # #   #
BKC #   #     # #   #
LUKAVAC Centar #   #     # #   #
ŽIVINICE Centar #   #     # #   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
 KVALITET ZRAKA