Automatske mjerne stanice
 24.7.2024. u 11 h
 INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
INDEX KVALITETA ZRAKA 25.7.2024. - 09h
LOKACIJA AQI SO2 NO2 O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Vogošća 1 1 1 1 1
Bjelave 2 1 1 2 1 1
IvanSedlo 2 1 1 2 1
Vijećnica 1 1 1 1
Otoka 1 1 1 1 1 1
Ilidža 1 1 1 1 1
Hadžići 2 1 1 2
ILIJAŠ Ilijaš 1 1 1  
VISOKO Centar 1 1   1 1  
KAKANJ Doboj 2 1 2 1  
Centar 1 1 1   1  
VAREŠ Centar      
ZENICA Brist 2 1 1 2  
Tetovo 2 1 1 2 2 1
Centar 2 1 1 2 1  
Radakovo 2 1 1 2 1  
Vranduk 2 1   2 1 1
MAGLAJ Maglaj 2 2   1  
TEŠANJ Vatrogasni dom 1 1 1 1 1
TRAVNIK Centar 2 1 1 2 1 1
JAJCE Harmani 2 1 2 1  
GORAŽDE Rasadnik
BIHAĆ Nova četvrt 1 1 1 1 1 1
LIVNO Centar 3 1 1 3 1 1
MOSTAR Bijeli Brijeg 2 1 1 2 1
TUZLA Trnovac        
Skver  
Bukinje 1 1 1 1   1
BKC 1 1 1   1
LUKAVAC Centar 4 1 4  
ŽIVINICE Centar 1 1 1 1  

nema mjerenja polutant se ne mjeri
odličan 1 dobar 2
umjeren 3 zagađen 4
vrlo zagađen 5 izuzetno zagađen 6
Prosječne satne vrijednosti polutanata (μg/m3)
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Vogošća 31 17 20 3 33 24
Bjelave 15   19 23 4 95 105 30 23
IvanSedlo 6   3 8 3 88 23  
Vijećnica 4   23 29 6 300 # 25  
Otoka 3   24 30 5 57 36 27
Ilidža 89 1 22 17 7 # 21 17
Hadžići 5   10 13 3 297 54 #  
ILIJAŠ Ilijaš 7   12 13 2 #  
VISOKO Centar 33 1         52 26  
KAKANJ Doboj #   6 8 2 245 69 25  
Centar 27 19 23 4     34  
Vareš                 # #
ZENICA Brist 20   5 6 # 94 #  
Tetovo 3   8 9 2 608 87 33 24
Centar 6   21 24 2 # 87 18  
Radakovo 17   7 7 # 1724 97 32  
Vranduk 12           106 11 7
MAGLAJ Maglaj 7 # # 8  
TEŠANJ Vatrogasni dom 1   5 3 1 36 10 #
TRAVNIK Centar 8   10     101 87 12 8
JAJCE Harmani #   # 4 3 211 10  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 6   # 3 4 259 93 13 9
LIVNO Centar 7   1 4 3 15 137 11 8
MOSTAR Bijeli Brijeg 27   3 2 1 50 # 28 22
TUZLA Trnovac               #  
Skver #   #     # #   #
Bukinje 29   25     799 24   23
BKC 17   33     # #   12
LUKAVAC Centar 23   31     618 23   #
ŽIVINICE Centar 4   12     233 41   #

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani