Automatske mjerne stanice
 5.12.2021. u 22 h
INDEKS KVALITETA ZRAKA
 PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA
LOKACIJA SO2 H2S NO2 NOx NO CO O3 PM10 PM2.5
SARAJEVO Ambasada SAD Ambasada SAD
Bjelave 6   42 59 17 725 25 50  
IvanSedlo    
Vijećnica 13   44 75 31 1390 # 52  
Otoka 19   31 36 5 18 32  
Ilidža 32 8 17 12 4 # 15 15
Hadžići 24   24 31 7 805 25 74  
ILIJAŠ Ilijaš 35   21 23 4 72  
VISOKO Centar 42 2         35 75  
KAKANJ Doboj    
ZENICA Brist 43   24 32 7 24 #  
Tetovo 45   # 116 75 739 51 # 15
Centar 82   13 14 # 294 82 23  
Radakovo 47   7 26 12 413 28 23  
Vranduk 14           46 6 6
MAGLAJ Maglaj 66 2 74 18  
TEŠANJ Vatrogasni dom 36   14 17 2 36 27 #
JAJCE Harmani 21   11 16 6 53 42  
GORAŽDE Rasadnik  
BIHAĆ Nova četvrt 2   10 11 1 509 17 13 12
LIVNO Centar 2   6 6 # 205 103 4 3
TUZLA Skver 72   45     1403 9   79
Bukinje 36   31     673 26   37
BKC 69   44     1512 11   61
LUKAVAC Centar 22   29     2030 31   18
ŽIVINICE Centar 200   43     1200 12   50

 granična vrijednost prag upozorenja prag uzbune ne mjeri se nema podataka
#
SO2 350 SO2 365 SO2 500
NO2 200 NO2 210 NO2 400
O3   O3 180 O3 240
H2S 7 H2S - H2S -

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani