MOGUĆI EFEKTI NA ZDRAVLJE I PREPORUKE

MOGUĆI EFEKTI NA ZDRAVLJE
OZON O3 nema
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 nema
UGLJIČNI MONOKSID CO nema
SUMPORDIOKSID SO2 nema
AZOTNI OKSIDI NO2 nema
PREPORUKE
OZON O3 nema
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 nema
UGLJIČNI MONOKSID CO nema
SUMPORDIOKSID SO2 nema
AZOTNI OKSIDI NO2 nema


MOGUĆI EFEKTI NA ZDRAVLJE
OZON O3 Izuzetno osjetljive osobe mogu iskusiti simptome respiratornih bolesti.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Izuzetno osjetljive osobe mogu iskusiti simptome respiratornih bolesti, moguće pogoršanje simptoma srčanih i plućnih bolesti kod kardiopulmonalnih pacijenata i starijih osoba.
UGLJIČNI MONOKSID CO nema
SUMPORDIOKSID SO2 nema
AZOTNI OKSIDI NO2 nema
PREPORUKE
OZON O3 Izuzetno osjetljive osobe bi trebale razmotriti reduciranje dužih ili napornih aktivnosti na otvorenom.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Izuzetno osjetljive osobe bi trebale razmotriti reduciranje dužih ili napornih aktivnosti na otvorenom.
UGLJIČNI MONOKSID CO nema
SUMPORDIOKSID SO2 nema
AZOTNI OKSIDI NO2 Izuzetno osjetljive osobe bi trebale razmotriti reduciranje dužih ili napornih aktivnosti osobito u blizini frekventnih saobraćajnica.


MOGUĆI EFEKTI NA ZDRAVLJE
OZON O3 Povećana mogućnost simptoma respiratornih bolesti i otežano disanje kod plućnih bolesnika (poput astme), djece, starijih osoba, osoba aktivnih na otvorenom (uključujući radnike na otvorenom), osoba sa određenim genetskim predispozicijama za razvoj bolesti, osoba sa ograničenom kvalitetom ishrane.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Povećana mogućnost simptoma respiratornih bolesti kod osjetljivih grupa stanovništva uključujući starije osobe, osobe nižeg socijalnoekonomskog statusa; moguće pogoršanje simptoma srčanih i plućnih bolesti i uranjena smrtnost kod osoba sa plućnim i srčanim bolestima.
UGLJIČNI MONOKSID CO Povećana mogućnost simptoma respiratornih bolesti i otežano disanje kod plućnih bolesnika (poput astme), djece, starijih osoba, osoba aktivnih na otvorenom (uključujući radnike na otvorenom), osoba sa određenim genetskim predispozicijama za razvoj bolesti, osoba sa ograničenom kvalitetom ishrane.
SUMPORDIOKSID SO2 Povećana mogućnost simptoma respiratornih bolesti kod osjetljivih grupa stanovništva uključujući starije osobe, osobe nižeg socijalnoekonomskog statusa; moguće pogoršanje simptoma srčanih i plućnih bolesti i uranjena smrtnost kod osoba sa plućnim i srčanim bolestima.
AZOTNI OKSIDI NO2 Povećana mogućnost simptoma respiratornih bolesti i otežano disanje kod plućnih bolesnika (poput astme), djece, starijih osoba, osoba aktivnih na otvorenom (uključujući radnike na otvorenom), osoba sa određenim genetskim  predispozicijama za razvoj bolesti, osoba sa ograničenom kvalitetom ishrane.
PREPORUKE
OZON O3 Osobe sa plućnim bolestima (poput astme), djeca, stariji, osobe koje su fizički aktivne na otvorenom, osobe sa određenim genetskim predispozicijama za razvoj bolesti i osobe sa ograničenom kvalitetom ishrane bi trebale reducirati duže ili naporne aktivnosti na otvorenom.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Osobe sa plućnim i srčanim bolestima, djeca, stariji i osobe nižeg socijalno-ekonomskog statusa bi trebale reducirati duže ili naporne aktivnosti na otvorenom.
UGLJIČNI MONOKSID CO Osobe sa oboljenjima srca (poput angine) bi trebale ograničiti teže fizičke napore i izbjegavati izvore ugljičnog monoksida (poput saobraćaja).
SUMPORDIOKSID SO2 Osobe oboljele od astme bi trebele razmotriti reduciranje fizičkih aktivnosti na otvorenom.
AZOTNI OKSIDI NO2 Osobe oboljele od astme, djeca i stariji bi trebali ograničiti duže fizičke napore osobito u blizini frekventnih saobraćajnica.


MOGUĆI EFEKTI NA ZDRAVLJE
OZON O3 Značajno povećana mogućnost simptoma respiratornih smetnji  i otežano disanje kod plućnih bolesnika (poput astme), djece, starijih osoba, osoba aktivnih na otvorenom (uključujući radnike na otvorenom), osoba sa određenim genetskim  predispozicijama za razvoj bolesti, osobe sa ograničenom kvalitetom ishrane. Mogući simptomi respiratornih bolesti kod bilo koga.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Pogoršanje simptoma respiratornih bolesti kod osjetljivih grupa stanovništva uključujući starije osobe, djecu i osobe nižeg socijalno-ekonomskog statusa; porast pogoršanja simptoma  srčanih i plućnih bolesti i uranjene smrtnosti kod osoba sa plućnim i srčanim bolestima; povećanje respriratornih smetnji kod bilo koga.
UGLJIČNI MONOKSID CO Smanjena tolerancija na fizičke napore  uz simptome  kardiovaskularnih smetnji kao što je  bol u grudima kod osoba sa srčanim bolestima.
SUMPORDIOKSID SO2 Povećani simptomi respiratornih bolesti, kao što su stezanje u grudima i teško disanje kod astmatičnih osoba; moguće pogoršanje simptoma drugih plućnih oboljenja.
AZOTNI OKSIDI NO2 Povećani simptomi respiratornih bolesti, kao što su stezanje u grudima i teško disanje kod astmatičnih osoba; moguće pogoršanje simptoma drugih plućnih oboljenja.
PREPORUKE
OZON O3 Osobe sa plućnim bolestima (poput astme), djeca, stariji, osobe koje su fizički aktivne na otvorenom, osobe sa određenim genetskim predispozicijama za razvoj bolesti i osobe sa ograničenom kvalitetom ishrane bi trebale izbjegavati ikakve aktivnosti na otvorenom.Svi ostali bi trebali smanjiti sktivnosti na otvorenom.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Osobe sa plućnim i srčanim bolestima, djeca, stariji i osobe nižeg socijalno-ekonomskog statusa bi trebale izbjegavati ikakve aktivnosti na otovrenom. Svi bi trebali izbjegavati duže ili napornije aktivnosti.
UGLJIČNI MONOKSID CO Osobe sa oboljenjima srca (poput angine) bi trebale izbjegavati ikakve fizičke napore i izbjegavati izvore ugljičnog monoksida (poput saobraćaja).
SUMPORDIOKSID SO2 Djeca, osobe oboljele od astme ili drugih plućnih oboljenja bi trebali izbjegavati fizičke napore na otvorenom; svi bi trebali ograničiti aktivnosti na otvorenom.
AZOTNI OKSIDI NO2 Osobe oboljele od astme, djeca i stariji bi trebali izbjegavati ikakve fizičke napore na otvorenom. Svi bi trebali izbjegavati duže fizičke napore osobito u blizini frekventnih saobraćajnica.


MOGUĆI EFEKTI NA ZDRAVLJE
OZON O3 Pojačavajući ozbiljni simptomi respiratornih bolesti i otežano, neravnomjerno disanje očekivano kod osoba sa bolestima pluća (poput astme), djece, starijih osoba, osoba koje su fizički aktivne na otvorenom, osoba sa određenim genetskim  predispozicijama za razvoj bolesti, osobe sa ograničenom kvalitetom ishrane; povećana mogućnost respiratornih smetnji kod bilo koga.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Značajno pogoršanje simptoma respiratornih bolesti kod osjetljivih grupa stanovništva uključujući starije osobe, djecu i osobe nižeg socijalno-ekonomskog statusa; značajno pogoršanje simptoma  srčanih i plućnih bolesti i povećanje  smrtnosti kod osoba sa plućnim i srčanim bolestima; značajno povećanje respriratornih smetnji kod bilo koga.
UGLJIČNI MONOKSID CO Značajno pogoršanje simptoma  kardiovaskularnih bolesti kao što je  bol u grudima kod osoba sa srčanim bolestima.
SUMPORDIOKSID SO2 Značajno povećani simptomi respiratornih bolesti, kao što su stezanje u grudima i teško disanje kod astmatičnih osoba; moguće pogoršanje simptoma drugih plućnih oboljenja.
AZOTNI OKSIDI NO2 Značajno povećani simptomi respiratornih bolesti, kao što su stezanje u grudima i teško disanje kod astmatičnih osoba; moguće pogoršanje simptoma drugih plućnih oboljenja.
PREPORUKE
OZON O3 Osobe sa plućnim bolestima (poput astme), djeca, stariji, osobe koje su fizički aktivne na otvorenom, osobe sa određenim genetskim predispozicijama za razvoj bolesti i osobe sa ograničenom kvalitetom ishrane bi trebale izbjegavati ikakve aktivnosti na otvorenom.Svi ostali bi trebali smanjiti sktivnosti na otvorenom.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Osobe sa plućnim i srčanim bolestima, djeca, stariji i osobe nižeg socijalno-ekonomskog statusa bi trebale izbjegavati ikakve aktivnosti na otovrenom Svi bi trebali izbjegavati duže ili napornije aktivnosti.
UGLJIČNI MONOKSID CO Osobe sa oboljenjima srca (poput angine) bi trebale izbjegavati ikakve fizičke napore i izbjegavati izvore ugljičnog monoksida (poput saobraćaja).
SUMPORDIOKSID SO2 Djeca, osobe oboljele od astme ili drugih plućnih oboljenja bi trebali izbjegavati fizičke napore na otvorenom; svi bi trebali ograničiti aktivnosti na otvorenom.
AZOTNI OKSIDI NO2 Osobe oboljele od astme, djeca i stariji bi trebali izbjegavati ikakve fizičke napore na otvorenom. Svi bi trebali izbjegavati duže fizičke napore osobito u blizini frekventnih saobraćajnica.


MOGUĆI EFEKTI NA ZDRAVLJE
OZON O3 Ozbiljni simptomi respiratornih bolesti i otežano, neravnomjerno disanje očekivano kod osoba sa bolestima pluća (poput astme), djece, starijih osoba, osoba koje su fizički aktivne na otvorenom, osoba sa određenim genetskim  predispozicijama za razvoj bolesti, osobe sa ograničenom kvalitetom ishrane;
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Ozbiljno pogoršavanje:
  • simptoma respiratornih bolesti kod osjetljivih grupa, uključujući starije osobe, djecu, osobe slabog socijalnoekonomskog statusa;
  • efekata srčanih i plućnih bolesti i povećanje smrtnosti kod plućnih i srčanih bolesnika; ozbiljan rizik efekata respiratornih bolesti kod bilo koga.
UGLJIČNI MONOKSID CO Ozbiljno pogoršavanje simptoma kardiovaskularnih bolesti, kao što je bol u grudima kod srčanih bolesnika, otežano obavljanje fizičkih aktivnosti aktivnosti kod bilo koga.
SUMPORDIOKSID SO2 Ozbiljni simptomi respiratornih bolesti; poput otežanog ili plitkog disanja kod osoba oboljelih od astme; daljnje pogoršanje simptoma drugih plućnih oboljenja; mogući simptomi respiratornih bolesti kod bilo koga..
AZOTNI OKSIDI NO2 Ozbiljni simptomi respiratornih bolesti; poput otežanog ili plitkog disanja kod osoba oboljelih od astme; daljnje pogoršanje simptoma drugih plućnih oboljenja; mogući simptomi respiratornih bolesti kod bilo koga.
PREPORUKE
OZON O3 Svi bi trebali izbjegavati ikakve napore na otvorenom.
LEBDEĆE ČESTICE PM2.5 i PM10 Svi bi trebali izbjegavati ikakve fizičke aktivnosti na otvorenom; osobe sa plućnim i srčanim bolestima, djeca, stariji i osobe nižeg socijalno-ekonomskog statusa trebeju ostati kod kuće i smanjiti sve fizičke aktivnosti.
UGLJIČNI MONOKSID CO Osobe sa oboljenjima srca (poput angine) bi trebale izbjegavati ikakve fizičke napore i izbjegavati izvore ugljičnog monoksida (poput saobraćaja); svi ostali bi trebali ograničiti teže fizičke napore.
SUMPORDIOKSID SO2 Djeca, osobe oboljele od astme ili drugih plućnih oboljenja ne bi trebali izlaziti; svi bi trebali izbjegavati fizičke napore na otvorenom.
AZOTNI OKSIDI NO2 Djeca, osobe oboljele od astme i stariji ne bi trebali izlaziti; svi ostali bi trebali izbjegavati ikakve fizičke napore na otvorenom.
KVALITET ZRAKA