FENOLOGIJA

Biljke kao indikatori vremena i klime imaju značaj za utvrđivanje klimatskih karakteristika određenog područja.
Fenologija je nauka koja se bavi proučavanjem pojedinih faza razvića biljaka tokom njihovog vegetacionog perioda, s ciljem utvrđivanja dinamike pojave istih, kao i njihovu ovisnost o faktorima spoljne sredine.
Najstarija fenološka osmatranja ima Japan gdje su podaci o datumu cvjetanja trešnje registrovani daleke 812. godine.

Kod nas se fenološka osmatranja sistematski provode od 1951 godine, na slijedećim grupama biljaka:

  • divlje zeljasto bilje
  • šumsko drveće i šiblje
  • livadske trave i leguminoze
  • ratarske kulture
  • voćke i vinova loza

Osim ovih osmatranja registruju se i datumi izvođenja opštih poljskih radova kao što su predsjetvena priprema zemljišta, datumi košnji livada, žetve ozimina i završnih priprema pred zimu.