FENOLOŠKI VRTOVI

Jedinstvena fenološka mreža, po standardima Svjetske meteorološke organizacije, u BiH je počela sa radom 1951. godine, a tokom ratninih dešavanja (1992. – 1995.), mreža fenoloških stanica je prestala sa radom.

Federalni hidrometeorološki zavod BiH u okviru redovnih aktivnosti tokom 2013. godine obnovio mrežu fenoloških vrtova i na taj način se ponovo uključio u mrežu Međunarodnih fenoloških vrtova u Europi.

Obnovljeni su fenološki vrtovi u Sarajevu, na Ivan Sedlu i u Mostaru, u različitim klimatskim područjima, što je značajno sa aspekta praćenja klimatskih promjena.

Iz rasadnika u Njemačkoj, po WMO standardu, su nabavljene slijedeće biljke:

   EUROPSKI ARIŠ (Larix decidua)
   OBIČNA SMREKA (Picea abies - early)
   OBIČNA SMREKA (Picea abies - late)
   OBIČNI BOR (Pinus sylvestris)
   BREZA (Betula pubescens)
   OBIČNA BUKVA (Fagus sylvatica - Hardegsen)
   OBIČNA BUKVA (Fagus sylvatica - DK)
   DIVLJA TREŠNJA (Prunus avium - Bovenden)
   DIVLJA TREŠNJA (Prunus avium - Lutter)
   OBIČNI BAGREM (Robinia pseudoacacia - Locust)
   JAREBIKA (Sorbus aucuparia)
   SITNOLISNA LIPA (Tilia cordata)
   ALPSKA RIBIZLA (Ribes alpinum)
   UHORKASTA VRBA (Salix aurita)
   KASPIJSKA VRBA (Salix acutifolia)
   KOŠARAČKA VRBA (Salix viminalis)
   FORZICIJA (Forsythia suspensa, - 'Fortunei')

MEĐUNARODNI FENOLOŠKI VRT SARAJEVO
MEĐUNARODNI FENOLOŠKI VRT IVAN SEDLO
MEĐUNARODNI FENOLOŠKI VRT MOSTAR