VISINA SNIJEŽNOG POKRIVAČA
25.7.2024.

Za mjerenje visine snježnog pokrivača u upotrebi su dvije vrste snjegomjera: stalni i pokretni. U oba slučaja je mjesto na kojem se mjeri visina snijega stalno.

Stalni snjegomjer služi za redovna mjerenja visine snježnog pokrivača na stanicama na kojima je snijeg redovna pojava. Pokretni snjegomjer se upotrebljava za mjerenje visine snježnog pokrivača na stanicama koje se nalaze u područjima gdje je padanje snijega rijetka pojava, a izuzetno i na stanicama gdje je snježni pokrivač redovna pojava (u slučaju da nema stalnih snjegomjera ili su oštećeni).

Visinu snježnog pokrivača treba, po pravilu, mjeriti izvan meteorloškog kruga. Ako je to zaista nemoguće, mjerenje treba obaviti u samom meteorloškom krugu.