KOLIČINA PADAVINA (mm) IZMJERENA U PROTEKLA 24h
25.7.2024.

Kad govorimo o dnevnoj količini padavina mislimo na količinu padavina od 7 sati jučer do 7 sati danas (SEV), tj. na protekli 24-satni period. Ta se količina padavina bilježi u dnevnik osmatranja kao količina padavina za dan kad je mjerenje obavljeno.

Na glavnim meteorološkim stanicama mjerenje količine padavina može biti i češće zavisno o programu rada. Osim mjerenja u 7 sati svakog dana na glavnim stanicama mjeri se padavina i u 1, 13 i 19 sati po SEV-u.

Bez obzira na to jesu li osmatrači primijetili da je tokom protekla 24 sata padala padavina ili ne, treba svaki dan u 7 sati vidjeti ima li u kišomjeru padavina i to tako da isprazne kanticu kišomjera u menzuru. U hladnom dijelu godine može se pojaviti slučaj da se zbog niskih temperatura padavina zaledi. Sumnja li osmatrač da je to moguće, treba cijeli kišomjer zamijeniti rezervnim, a zaleđeni odnijeti u zatvorenu prostoriju i pričekati da se padavina otopi, a zatim kao obično izmjeriti količinu padavina i upisati u dnevnik kao da je izmjerena ujutro.