"Fire Weather Index - FWI"
Fire Weather Index - FWI
Fire Weather Index (FWI), prognoza indeksa opasnosti od pojave i širenja šumuskih požara, za dato poslijepodne. Od meteoroloških parametara, dobijenih iz numeričkog modela WRF-NMM, se koriste temperatura, vlaga, brzina vjetra, količina padavina u protekla 24 h.

Podaci se obnavljalju jednom dnevno oko 14:30 h.
Srijeda, 01.02.2023.
Opasnot od pojave požara: veoma mala mala umjerena velika ekstremna
Tabelarni prikaz
Grad Temperatura
(°C)
Vlažnost
(%)
Brzina vjetra
(km/h)
Padavine
u prethodna 24h (mm)
FFMC DMC DC ISI BUI FWI OPASNOST
Banja Luka 8 66 6 0 85 6 16 3 6 2 Veoma mala
Bihać 7 75 13 0 83 6 16 3 6 2 Veoma mala
Bijeljina 10 52 22 0 85 7 16 7 7 6 Mala
Bileća 6 55 9 0 85 6 16 3 6 3 Veoma mala
Bosanski Novi 8 65 9 0 85 6 16 3 6 2 Veoma mala
Bugojno 2 77 2 0 83 6 15 2 6 1 Veoma mala
Doboj 8 59 10 0 85 7 16 3 7 3 Veoma mala
Drvar 1 82 19 0 82 6 15 4 6 3 Veoma mala
Foča 5 63 5 0 85 6 16 3 6 2 Veoma mala
Gacko 0 86 3 0 82 6 15 2 6 1 Veoma mala
Gradačac 9 56 16 0 85 7 16 5 7 4 Veoma mala
Jablanica 4 65 3 0 84 6 15 2 6 1 Veoma mala
Livno -1 78 2 1 77 6 15 1 6 0 Veoma mala
Maglaj 8 61 7 0 85 6 16 3 6 2 Veoma mala
Mostar 8 54 6 0 85 7 16 3 7 2 Veoma mala
Mrkonjić Grad 5 70 6 0 84 6 16 2 6 2 Veoma mala
Neum 7 57 10 0 85 7 16 4 7 3 Veoma mala
Prijedor 6 70 3 0 84 6 16 2 6 1 Veoma mala
Sanski Most 7 66 1 0 85 6 16 2 6 1 Veoma mala
Sarajevo 1 81 5 1 81 6 15 2 6 1 Veoma mala
Sokolac 2 82 7 3 56 4 15 0 5 0 Veoma mala
Srebrenica 4 70 15 1 83 6 15 3 6 3 Veoma mala
Trebinje 7 58 11 0 85 6 16 4 6 3 Veoma mala
Tuzla 8 60 14 0 85 6 16 4 6 4 Veoma mala
Višegrad 4 73 9 0 83 6 15 3 6 2 Veoma mala
Zavidovići 7 62 9 0 85 6 16 3 6 3 Veoma mala
Zenica 5 65 6 0 84 6 16 3 6 2 Veoma mala
Žepče 7 61 12 0 85 6 16 4 6 3 Veoma mala