agrometeorologija
 

Agrometeorologija

 

Agrometeorologija proučava interakciju između meteoroloških i hidroloških faktora sa jedne strane i poljoprivrede u najširem smislu uključujući hortikulturu, stočarstvo i šumarstvo s druge strane. Za razliku od meteorologije i hidrologije,  ...


nastavak »

Temperature tla

 

Temperatura zemljišta ima veoma važnu ulogu u mnogim hemijskim i biološkim procesima koji se odvijaju u zemljištu. Pod klimom zemljišta podrazumijeva se...

 

nastavak »

Evapotranspiracija

 

Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.

Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen ...

 

nastavak »

Agrometeorološki pregled u proteklih 7 dana

12.03.2018 – 18.03.2018. godine

Količina padavina, koje su od sredine sedmice bile intenzivnije, u proteklom periodu kretala se u rasponu od 11 mm u Zenici do 62 mm u Bihaću. Srednje dnevne temperaturne vrijednosti posvuda su bile pozitivne. U Gradačcu su imale najveću amplitudu i

 


Agrometeorološka prognoza

26.03.2018 – 01.04.2018

Prema podacima prognostičkih modela, početkom naredne sedmice izgledno je djelimično nestabilno vrijeme uz slabije padavine i neuobičajeno niske temperature za ovaj dio godine. Na planinama je moguć slab snijeg. Temperaturni režim postepeno će se promijen

 
Numerička agro prognoza

 

 Prognoza temperatura tla na dubinama 0-10, 10-40 cm i isparavanja tla
 Podaci su dobijeni iz numeričkog modela wrf-nmm

 

Prognoza se radi za gradove: Bihać, Livno, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica

 nastavak »Dekadni agrometeorološki bilten

 

Osnovni agrometeorološki pokazatelji za period 11.03. - 20.03.2018. godine (tabelarni prikaz)

 nastavak »


Mjesečni agrometeorološki bilten

 

 nastavak »


Uslovi vlažnosti - višegodišnji prosjeci

 

 Za proračun vrijednosti SPI 1, na primjer za august 2003. godine, potrebno je imati višegodišnji niz (minimum 30 godina) mjesečnih količina padavina, te količinu padavina za august 2003. godine.

 

 nastavak »
Uslovi vlažnosti - SPI index

 

a jugozapadu i u centralnim dijelovima Federacije preovladavaće malo povećano do ekstremno stanje vlažnosti. Na jugu, krajnjem zapadu i na sjeveru umjereno povećana vlažnost.

 

 nastavak »