agrometeorologija
 

Agrometeorologija

 

Agrometeorologija proučava interakciju između meteoroloških i hidroloških faktora sa jedne strane i poljoprivrede u najširem smislu uključujući hortikulturu, stočarstvo i šumarstvo s druge strane. Za razliku od meteorologije i hidrologije,  ...


nastavak »

Temperature tla

 

Temperatura zemljišta ima veoma važnu ulogu u mnogim hemijskim i biološkim procesima koji se odvijaju u zemljištu. Pod klimom zemljišta podrazumijeva se...

 

nastavak »

Evapotranspiracija

 

Potrebe poljoprivrednih kultura za vodom izražavaju se preko evapotranspiracije (Doorenbos and Pruitt 1977) koja uključuje transpiraciju biljaka i isparavanje sa zemljišta pokrivenog biljnim pokrivačem. Vrijednosti evapotranspiracije se dobijaju direktnim mjerenjima ili proračunom na osnovu klimatskih podataka.

Veliki je broj metoda proračuna evapotranspiracije razvijen ...

 

nastavak »

Agrometeorološki pregled u proteklih 7 dana

17.09.2018 – 23.09.2018

Vremenske prilike u protekloj sedmici bile su neuobičajene za ovaj dio godine. Na većini mjernih mjesta padavine nisu registrovane, u Bugojnu je palo 2,3 mm, u Livnu maksimalnih 6 mm, ukupno za 7 dana. Temperature su bile nadprosječne. Srednje dnevne
nastavak »

Agrometeorološka prognoza

24.09.2018 – 30.09.2018

Prema prognostičkim kartama, početkom naredne sedmice izgledno je pogoršanje vremenskih prilika, uz padavine i osjetnije zahlađenje. Prognozirane količine padavina nisu velike i kretaće se u rasponu od 5 do 10 mm. Od srijede 26.09. preovladavaće s

nastavak »


Numerička agro prognoza

 Prognoza temperatura tla na dubinama 0-10, 10-40 cm i isparavanja tla
 Podaci su dobijeni iz numeričkog modela wrf-nmm

Prognoza se radi za gradove: Bihać, Livno, Mostar, Sarajevo, Tuzla i Zenica

 nastavak »Dekadni agrometeorološki bilten

 

Osnovni agroklimatski pokazatelji za drugu dekadu septembra (11.09. -20.09.2018)

 nastavak »


Mjesečni agrometeorološki bilten

 

 nastavak »


Uslovi vlažnosti - višegodišnji prosjeci

 Za proračun vrijednosti SPI 1, na primjer za august 2003. godine, potrebno je imati višegodišnji niz (minimum 30 godina) mjesečnih količina padavina, te količinu padavina za august 2003. godine.

 nastavak »Uslovi vlažnosti - SPI index

tralnim područjima i na jugozapadu Federacije Bosne i Hercegovine preovladavaće normalna vlažnost. U Posavini, sjeveroistočnoj Bosni i na zapadu umjerena, u Hercegovini jaka suša.

 nastavak »Index opasnosti od požara - FWI

Za procjenu opasnosti od izbijanja i širenja šumskih požara koristi se kanadski metod određivanja indeksa opasnosti od pojave šumskih požara.

 

 nastavak »