SEKTOR ŽIVOTNE OKOLINE

Saopćenje za javnost

NASTAVI »

Vrijednosti polutanata u zraku

Jesen (period 01. septembar – 30. novembar) 2017. godine na prostoru Bosne i Hercegovine, prema dostupnim prognostičkim materijalima, trebala bi da bude nešto toplija u poređenju sa prosječnim temperaturama zraka tokom jeseni za period 1981- 2010.

NASTAVI »

Zakonska regulativa

Na osnovu člana 21. Pravilnika o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definisanju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka ("Službene novine Federacije BiH", broj: 1/12) Federalni hidrometeorološki zavod informiše javnost o kvalitetu zraka.

Nastavi čitati »

Izvještaji

  • Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2017. godinu
  • Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2016. godinu
  • Proračun emisije zagađujućih tvari iz mobilnih izvora – cestovnog saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2015. godinu
  • Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka 2015.
  • Proračun emisije zagađujućih tvari iz mobilnih izvora - cestovnog saobraćaja u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2014. godinu
  • Godišnji izvještaj o kvalitetu zraka 2014.

NASTAVI »