VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 15-01-2018
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 34 990 26 14 54 x FHMZ
IvanSedlo # # # 18 # x
Vijećnica 20 810 26 58 x
Otoka 58 34 3 73 x
mobilna 73 22 4 88 x
KAKANJ Doboj 100 1300 44 x
ZENICA Brist 90 7 78 x FHMZ
Tetovo 124 450 15 x
Centar 100 72 x
Radakovo 100 16 19 81 x
TUZLA Skver 31 1130 28 6 x 57
BKC 37 1070 14 x
Bukinje 34 730 21 7 x 43
ŽIVINICE Centar 6 580 12 10 x 68
LUKAVAC Centar 84 730 12 9 x 47
JAJCE Harmani 19 13 20 34 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 17 36
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2018-01-17
u
03:00:00
SARAJEVO JAJCE ZENICA KAKANJ
Alipašina Otoka Mobilna
(Ilidža)
Ivan Sedlo Harmani Centar Radakovo Tetovo Brist Doboj

PM10
9
45
70
13
20
23
#
57
10
SO2
4
18
21
14
69
55
66
43
#
NO2
-2
40
16
6
#
4
1
#
 
NOx
-2
45
17
7
#
4
1
#
 
NO
#
5
1
1
#
#
1
#
 
CO
220
#
#
#
158
145
-1368
#
 
O3
#
8
12
89
34
75
91
55
 

  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.