VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 22-06-2017
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 17 60 14 119 22 x FHMZ
IvanSedlo 81 x
Vijećnica x
Otoka 38 60 32 x
mobilna 18 30 83 x
KAKANJ Doboj 105 350 16 26 x
ZENICA Brist 13 25 15 x FHMZ
Tetovo 620 15 60 51 x
Centar 45 37 x
Radakovo 190 16 73 39 x
TUZLA Skver 122 460 31 62 x 32
BKC 59 440 6 x 16
Bukinje 114 300 24 44 x 28
ŽIVINICE Centar 22 110 9 85 x 21
LUKAVAC Centar 34 360 14 65 x 37
JAJCE Harmani 7 11 81 6 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 48 21
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-06-25
u
19:00:00
SARAJEVO JAJCE ZENICA KAKANJ
Alipašina Otoka Mobilna
(Ilidža)
Ivan Sedlo Harmani Centar Radakovo Tetovo Brist Doboj

PM10
21
10
#
17
2
18
18
#
21
26
SO2
10
4
16
5
7
58
#
#
4
#
NO2
16
4
9
#
5
#
13
5
11
 
NOx
19
4
11
#
5
#
12
5
15
 
NO
3
#
1
#
#
#
#
#
3
 
CO
480
#
#
#
-809
58
98
#
 
O3
#
105
95
101
142
#
95
67
26
 

  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.