VRIJEDNOSTI POLUTANATA

FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Prosječne dnevne vrijednosti polutanata u μg/m3
za 16-08-2017
GRAD MJERNA STANICA SO2 CO NO2 O3 LC10 LC2.5  
SARAJEVO Bjelave 4 50 9 93 34 x FHMZ
IvanSedlo 85 x
Vijećnica x
Otoka 8 37 71 30 x
mobilna 9 24 115 30 x
KAKANJ Doboj 90 310 16 78 30 x
ZENICA Brist 18 15 32 44 x FHMZ
Tetovo 13 x
Centar 62 37 x
Radakovo 220 91 x
TUZLA Skver 17 450 21 49 x 11
BKC 11 300 x 7
Bukinje 37 100 15 36 x 8
ŽIVINICE Centar 27 140 8 52 x 9
LUKAVAC Centar 27 470 13 55 x 14
JAJCE Harmani 9 3 x FHMZ
GORAŽDE Rasadnik 82 46
  granična vrijednost   tolerantna vrijednost x ne mjeri se
FEDERALNI HIDROMETEOROLOŠKI ZAVOD
Automatske mjerne stanice
PROSJEČNE SATNE VRIJEDNOSTI POLUTANATA (μg/m3)
2017-08-17
u
16:00:00
SARAJEVO JAJCE ZENICA KAKANJ
Alipašina Otoka Mobilna
(Ilidža)
Ivan Sedlo Harmani Centar Radakovo Tetovo Brist Doboj

PM10
#
24
29
915
6
30
12
#
59
31
SO2
#
7
6
46
7
57
#
#
20
#
NO2
#
69
29
#
#
#
#
#
13
 
NOx
#
99
36
#
#
#
#
#
17
 
NO
#
30
8
#
#
#
#
#
4
 
CO
#
#
#
#
-645
23
-1041
#
 
O3
#
88
169
122
#
#
151
24
46
 

  granična vrijednost   tolerantna vrijednost   prag uzbune # * NEMA PODATKA

Podaci se automatski objavljuju sa mjernih mjesta i nisu kontrolirani i validirani
Granična vrijednost kvaliteta zraka
  • nivo određen na osnovu naučnog znanja ciljem izbjegavanja, sprečavanja ili smanjivanja štetnih uticaja na ljudsko zdravlje i/ili okoliš u cjelini; ovaj nivo se mora dostići u određenom periodu i kasnije ne smije biti prekoračen.
Granica tolerancije
  • procenat dozvoljenog prekoračenja granične vrijednosti pod propisanim uslovima.
Tolerantna vrijednost
  • granična vrijednost uvećana za granicu tolerancije.
Prag upozorenja
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje usljed kratkog izlaganja za izuzetno osjetljive dijelove stanovništva i o kome je potrebno dati najnovije informacije.
Prag uzbune
  • nivo iznad kojeg postoji rizik po ljudsko zdravlje prilikom kratkog izlaganja i na kojem će biti preduzeti direktni koraci.