Meteoalarm

Stanica

Bihać
Sanski Most
Bugojno
Gradačac
Jajce
Livno
Mostar
Ivan Sedlo
Sarajevo
Zenica
Tuzla

Srednja temperatura zraka

9,6
7,9
7,3
10,4
-
6,4
12,4
5,0
7,5
9,1
8,3

Apsolutna max temp. zraka

25,1
24,5
21,5
21,0
-
19,3
22,6
18,6
22,4
27,4
23,8

Apsolutna min temp. zraka

-2,5
-3,0
-3,0
1,6
-
-3,6
4,8
-1,7
1,2
-1,3
-0,7

Apsolutna min temp. zraka na 5cm

-3,3
-2,6
-6,2
1,4
-
-6,5
1,5
-1,5
0,8
-1,6
-1,8

Padavine

1,7
3,6
4,7
3,6
-
0,0
0,0
6,7
0,0
0,0
0,0
Dekadne vrijednosti